16
nov
Zoom

Digital frågestund om datahantering: klimat- och miljödata

Har du frågor om datahantering och öppen tillgång till forskningsdata inom klimat- och miljövetenskap? Då ska du delta i denna digitala frågestund om möjligheter, vinster och utmaningar med att dela data i SND:s forskningsdatakatalog.

Frågestunden leds av Ida Taberman, verksamhetsutvecklare vid SLU-biblioteket och domänspecialist inom klimat- och miljödata vid SND-kontoret. På plats för att svara på dina frågor finns också forskningsdatarådgivare från SND-kontoret samt forskare som delat sina data i SND-katalogen.

Svensk nationell datatjänst (SND)

Svensk nationell datatjänst (SND) har som huvuduppgift att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. SLU är ett av de lärosäten som ingår i konsortiet som driver SND, och anställda vid SLU har möjlighet att publicera data i SND:s nationella datakatalog.

Data Management Support (DMS)

SLU:s medverkan i SND sker genom Data Management Support (DMS) vid SLU-biblioteket. DMS stöder forskare, doktorander och miljöanalytiker med bland annat hantering, publicering och arkivering av data.

SND-frågestund om datahantering: klimat- och miljödata

Varmt välkomna!

Fakta

Tid: 2022-11-16 13:00 - 14:00
Ort: Zoom

Relaterade sidor: