15
dec
Zoom

Webbinarium: Kom igång med din datahanteringsplan

Illustration av tre människor, med två pratbubblor ovanför.

Ska du skriva en datahanteringsplan för ditt forskningsprojekt? Det är ett bra sätt att strukturera och planera arbetet när det gäller insamling, bearbetning och analys, säker förvaring, delning och publicering av forskningsdata. Dessutom ingår datahanteringsplaner i många finansiärers villkor om datahantering och öppna data.

 

 

 


Inspelning och dokumentation


Välkommen till ett webbinarium om datahanteringsplanens vad, hur och varför! Webbinariet ges två gånger den 15:e december - en gång på svenska och en gång på engelska.

  • 13:00–14:00 Svenska: Kom igång med din datahanteringsplan
  • 15:00–16:00 Engelska: Get started with your data management plan

Anmälningsformulär finns längre ned på den här sidan. Webbinarierna kommer spelas in och kan ses i efterhand.

Datahantering – planera, publicera och bevara

Under webbinariet går vi igenom vad en datahanteringsplan är, vad den är bra för, vad den ska innehålla, vad finansiärerna efterfrågar, samt vad SLU, via avdelningen Data Management Support (DMS), kan hjälpa till med. Du får även möjlighet att ställa frågor.

Att planera datahantering inför ett forskningsprojekt är nödvändigt. Det gäller att identifiera vilka slags forskningsdata som ska genereras, hur de ska bearbetas och analyseras, hur data ska förvaras och delas under projektets gång och vad man behöver tänka på för att bevara data för framtida bruk. Finansiärer har sina specifika villkor med siktet inställt på öppen tillgång till forskningsdata, men även andra instanser, som vetenskapliga tidskrifter, SLU och regeringen, förespråkar öppen vetenskap.

DMS erbjuder mallar för datahanteringsplaner i Word och genom verktyget DMPonline. I dem återfinns följande rubriker:

  • Beskrivning av data
  • Dokumentation och datakvalitet
  • Lagring och säkerhetskopiering
  • Rättsliga och etiska aspekter
  • Tillgängliggörande och långtidsbevarande
  • Ansvar och resurser

För att kunna fastställa innehållet i datahanteringsplanen måste man förstås veta vad forskningsprojektet ska göra, men även vad rubrikerna innebär, vilken hjälp man kan behöva och vem man i så fall ska fråga. Här kommer DMS in i bilden – som en lots eller guide genom planeringsarbetet.

DMS ger även stöd när det gäller själva publiceringen av data. DMS rekommenderar att forskningsdata publiceras i Svensk Nationell Datatjänsts forskningsdatakatalog – en tjänst som SLU är medlem i och driver. På webbinariet ges en kort introduktion till Svensk Nationell Datatjänst och dess forskningsdatakatalog.

Fakta

Tid: 2021-12-15
Ort: Zoom
Arrangör: Data Management Support (DMS)
Mer information:

Om Data Management Support (DMS)

Data Management Support (DMS) är en universitetsgemensam enhet som ger stöd till anställda och studenter i frågor som rör datahantering, datahanteringsplaner samt arkivering och publicering av data. DMS bildades 2021 när Data Curation Unit (DCU) och Miljödatastöd slogs samman.


Relaterade sidor: