8
dec
Zoom

Seminarium om program- och kursutveckling i samband med fördubblingsprojektet vid SLU

seminarier, workshops |

Seminariet ger en överblick över fördubblingsprojektets pedagogiska stöd med nedslag i tre konkreta exempel på hur programstudierektorer och lärare har utvecklat sina program.

Följande personer berättar om och ger exempel på hur de har arbetat med pedagogisk utveckling.

  • Michelle Cleary, kursledare för “Trees, structure, and function” (15 hp) inom kandidatprogrammet Forest and Landscape Management i Alnarp.
  • Petter Axelsson, programstudierektor vid kandidatprogrammet Skogsvetare i Umeå.
  • Bodil Dahlman, programstudierektor vid Landskapsingenjörs-programmet i Ultuna.

2017 startade arbetet med det så kallade fördubblingsprojektet. Visionen var att antalet studenter vid SLU skulle bli fler och att nya program skulle utformas samt att några befintliga program skulle stöpas om. Hösten 2021 startade de första programmen i satsningen. Under den tid som gått har det pågått ett intensivt planerings- och implementeringsarbete över hela SLU.

Enheten för pedagogisk utveckling (EPU) har under denna period gett stöd till programstudierektorer, kursledare och undervisande lärare för att utveckla programmens pedagogiska utformning. Utvecklingsarbetet har alstrat olika verktyg och tillvägagångssätt för att synliggöra såväl övergripande programperspektiv som detaljerade kursaktiviteter.

Vi ser fram emot att dela med oss av våra erfarenheter och idéer kring program- och kursutveckling!

Seminariet ges via zoom. Länk skickas ut några dagar före seminariet.

Seminariet ges på engelska.

För mer information om seminariet kan du kontakta Linn Areskoug, linn.areskoug@slu.se

 

Fakta

Tid: 2021-12-08 10:00 - 12:00
Ort: Zoom
Arrangör: EPU
Mer information: