30
nov
Digital

2021 års djurskyddskonferens

konferenser |

Den 30 november 2021 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd en djurskyddskonferens om aktuella frågor och forskning. Konferensen blir även i år helt digital.

Jordbruksverket och det vetenskapliga rådet anordnar den 30 november en djurskyddskonferens för att belysa aktuella djurskyddsfrågor och ny forskning på området. Temat för konferensen är ”Så stärker vi djurskyddet tillsammans – och utvecklar framtidens djurhållning”. Talar gör forskare och representanter från myndigheter och branschorganisationer.

Konferensen är öppen för alla, anmälan sker via Jordbruksverkets hemsida.

Fakta

Tid: 2021-11-30
Ort: Digital

Kontaktinformation