25
okt
Online

Tio år av jämställdhet på agendan: Vad har hänt på den skogliga arbetsmarknaden?

seminarier, workshops |

Hur har den skogliga arbetsmarknaden utvecklats under de senaste tio åren?

Bristen på aktuell och relevant könsuppdelad data om arbetsmarknadens villkor och strukturer är problematisk för det strategiska jämställdhetsarbetet. Det skapar svårigheter att både utvärdera och följa upp vad tidigare insatser konkret har lett till och hur detta påverkar effektivitet och anpassningen av framtida satsningar och utveckling.

Den enkät som genomförs nu under hösten 2021, innebär en uppföljning av hur kvinnors, mäns och icke-binäras villkor på den skogliga arbetsmarknaden har förändrats i ljuset av de satsningar som gjorts de senaste tio åren. Resultatet kommer att ge en fördjupad kunskap om utvecklingen under det senaste decenniet, både på nationell och regional nivå, samt de specifika utmaningar som fortfarande kvarstår inom olika delar av den skogliga arbetsmarknaden.

Under webbinariet presenteras bakgrund och utgångspunkt för undersökningen/enkäten, samt värdet av samverkan mellan utbildning, arbetsliv, forskning och policyarbete.

Program

Välkommen! Introduktion och ordningsregler;  Anna-Lena Axelsson, SLU

Enkätens betydelse för:

  • Forskningen; Maria Johansson & Elias Andersson, SLU
  • Utbildningen och Skogsfakulteten; Ann Dolling, SLU
  • Sektorn och Skogforsk; Charlotte Bengtson, Skogforsk

Frågestund & diskussion

Avslutning

Hjärtligt välkommen!

Zoom: https://slu-se.zoom.us/j/64046908547

Meeting ID: 640 4690 8547

Passcode: 258602

Fakta

Tid: 2021-10-25 12:00 - 12:45
Ort: Online
Arrangör: SLU

Relaterade sidor: