14 maj

Zoom, Ultuna

Alumner i utbildningen - information och diskussion

Visste du att nästan 40% av SLUs alumner vill vara gästföreläsare, mentorer till studenter, erbjuda projekt för examensarbeten eller praktikplatser?! Samtidigt anser en stor andel av studenterna att de saknar arbetslivsanknytning i sina program.

SLU Alumn bjuder in dig som är programstudierektor, lärare eller dig som på annat sätt vill komma i kontakt med alumner vid SLU, till ett informations- och diskussionsmöte om hur vi bäst tar tillvara alumnkraften för att göra våra utbildningar ännu mera intressanta och relevanta!

Fakta

Tid: 2020-05-14 08:00 - 09:00
Ort: Ultuna
Lokal: Zoom
Arrangör: SLU Alumn
Mer information:

Skicka gärna vidare till någon som du tror är intresserad av att delta i något av dessa möten.


Program

Vid mötet kommer SLU Alumn att presentera vad alumnerna kan tillföra, och hur vi kan bistå utbildningarna. Vi vill även diskutera hur ni ser på alumnverksamhet, och vad ni skulle vilja göra inom ditt område.

  • Hur använder ni alumner i utbildningsverksamhet? Vilka lärdomar har ni gjort? /erfarenheter
  • Hur håller ni kontakt med/koll på alumner?
  • Vad ser du som en relevant och realistisk nivå på alumnaktiviteter inom ditt program/kurs?
  • Vilken typ av information kan alumnkoordinatorer bidra med? På vilket sätt och hur ofta vill ni helst ha den informationen?
  • Om ni inte har någon alumnaktivitet nu, vilka hinder ser ni?

Välkommen!

Karin Bennmarker och Live Brathovde Häll

SLU Alumn

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Du som vill delta, anmäl dig till slualumn@slu.se så skickar vi en kalenderinbjudan med zoomlänk till dig! 

Välkommen!