8 mar

Klockaregården, Norra Mellby

Föreläsning om gråärt och odlad mångfald

evenemang |

En dag om gråärten! Dagen ger dig inspiration till att laga olika rätter av gråärt, få insikt i en del av vår kulturhistoria då det gäller gråärt och även professionell information om hur man odlar och skördar gråärt.

Agneta Börjesson berättar om Programmet för odlad mångfalds och NordGens arbete, om baljväxters kulturhistoria, frökatalogernas avgörande roll och hur man odlade och använda gråärt. Agneta är agronom som arbetar med odlad mångfald, föreläsningar, skriftliga uppdrag, experthjälp, odling av frö och har gråärt som specialitet. Hon är just nu konsult/kontaktperson för Pom/SLU i Alnarp med fokus på fröförökade köksväxter och grödor.

Bo Arne  och Susanne från Storegård utanför Hässleholm, en av få skånska gårdar som odlar gråärt (ekologiskt), är med oss och berättar om hur odling av gråärt går till på deras gård.

Fjorgyn bjuder på en spännande buffé innehållande olika rätter av  gråärt och du får smaka på både äldre tiders tillagning av gråärt samt Fjorgyns egna, moderna recept. 


Kontaktinformation

Agneta Börjeson, extern resurs vid Programmet för odlad mångfald

Röttle natur och kultur, rottlenaturkultur@gmail.com, 070-572 66 77.