13 mar

Ulls hus, Krusenberg (D326), Uppsala

Ansvarsfull internationalisering

Seminarium om STINTs finansering för mobilitet och arbete med ansvarsfull internationalisering.

I och med att svenska lärosäten idag arbetar med en större portfölj av samarbeten i ett större antal länder har STINT startat ett initiativ kring ansvarsfull internationalisering.

Tillsammans med Lunds universitet, KI och KTH har STINT tagit fram ett dokument om ansvarsfull internationalisering. Arbetet har skett mot bakgrund av en allt mer intensiv diskussion kring strategier, värderingar och etiska överväganden i internationellt samarbete i förhållande till lärosäten i andra länder.

Seminariet kommer båda ta upp STINTs finansiering av mobilitet (med fokus på Kina) och STINTs arbete med ansvarsfull internationalisering, och leds av Tommy Shih från STINT.

Fakta

Tid: 2020-03-13 10:00 - 11:30
Ort: Uppsala
Lokal: Ulls hus, Krusenberg (D326)
Arrangör: Utbildningsavdelningen

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Geir Löe, internationell handläggare
Utbildningsavdelningen
018-671235, geir.loe@slu.se