12
nov
Zoom

Lär känna SLU:s nya publiceringspolicy!

I augusti antog rektor SLU:s nya publiceringspolicy. Är du nyfiken på vad policyn innebär och vilket stöd du kan få för att efterleva den? Kom på något av SLU-bibliotekets informationstillfällen!

SLU har sedan i augusti en ny policy som syftar till större spridning och synlighet för SLU:s publikationer. SLU-biblioteket bjuder nu in till två informationstillfällen där du får lära dig mer om bakgrunden till policyn, vad den innebär och hur du kan få stöd i att följa den. Under dessa tillfällen kommer det också finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera.  

Det här tillfället ges på svenska, för engelska se tillfället den 19:e november.

Informationstillfällena kommer att spelas in för att kunna spridas till intresserade också i efterhand. 

Länk till Zoom-mötet: https://slu-se.zoom.us/j/61898830494

Policyn finns tillgänglig här. 

Fakta
Tid: 2020-11-12 10:00 - 11:00
Ort: Zoom
Arrangör: SLU-biblioteket
Relaterade sidor:
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se