7
okt
Zoom

Träffar för djurskyddsansvariga på slakterier

Vi hälsar djurskyddsansvariga på slakterier välkomna till årets slakteriträff! 

På grund av det rådande pandemiläget så kommer årets fysiska träffar att ersättas med ett kortare digitalt möte (gemensamt för röda och vita köttet) via Zoom den 7 okt kl 13-15, med efterföljande informationstimme för KRAV-slakterier.

Målgrupp

Djurskyddsansvariga och personer med motsvarande funktion vid slakterier för alla förekommande djurslag bjuds in till dessa träffar. Inbjudan skickas ut till berörda parter. 

PROGRAM

13.00 – 13.10

Välkomna och praktisk information om Zoom

 

13.10 – 13.25

Vad är nytt och vad är på gång för branschen?

 

Lotta Berg, SCAW/SLU

 

 

13.25 – 13.40

Nytt från Livsmedelsverket

 

Ingrid Medin & Anna Lindgren, SLV

 

13.40 - 13.50

Dubbelbedövning – vad är det som gäller?

Lotta Berg, SCAW/SLU

 

13.50 - 13.55

Paus 5 minuter

 

 

13.55 - 14.10

KRAVs översyn av slaktregler – vilka utmaningar ser vi?

Carin Bolander, KRAV

 

14.10 – 14.50

Pågående forskning:

ž  Distansbesiktning av slaktkroppar

ž  Skjutning på gård

ž  Hur hänger djurvälfärd och ekonomi vid slakt ihop?

ž  Avlivning med kväveskum

ž  Gristransportörer

 

Jan Hultgren, SLU

Jan Hultgren, SLU

Anna Wallenbeck, SLU

 

Anna Wallenbeck, SLU

Sofia Wilhelmsson, SLU

14.50 – 15.00

Underhåll av utrustning och dispenser för extra övernattning

 

Lotta Berg, SCAW/SLU

15.00 – 15.15

Avslutning och eventuella kvarvarande frågor, samt paus

Lotta Berg, SCAW/SLU

Carin Bolander, KRAV

15.15 – 16.15

Information och diskussion för KRAV-certifierade slakterier

Carin Bolander, KRAV

 

 

Fakta
Tid: 2020-10-07 -
Ort: Zoom

Kontaktinformation
Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se