14 okt
15 okt

Online

Forskning och utveckling inom ekologisk produktion

På grund av det osäkra läget kommer 2020-års FoU-dagar att arrangeras som en onlinekonferens, program och upplägg kommer att anpassas därefter. Mer information kommer.

”Ekologiskt lantbruk – Hållbart för morgondagen, livskraftigt idag”

Välkommen till fullmatade FoU-dagar! Vi möts i workshops, gemensamma plenumsessioner och deltar i seminarier om växtodling, trädgård eller djurhållning. I årets diskussioner vill vi belysa ekologiska lantbrukets roll i utvecklingen av hållbara livsmedelssystem och vad som görs för att möta framtidens utmaningar. Och hur vi kan skapa hållbart företagande med hänsyn till faktorer som EUregelverk, marknadsutveckling, med mera.

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) har fått projektstöd för att arbeta med en ökad internationalisering av FoU-konferensen. Vi kommer därför i detta års event ha fler inslag på engelska med utländska föredragshållare.

Frågor besvaras av Katarina Holstmark 036-15 58 12, katarina.holstmark@jordbruksverket.se eller Pauliina Jonsson 036-15 84 33, pauliina.jonsson@jordbruksverket.se.

Fakta

Tid: 2020-10-14 - 2020-10-15
Ort: Online
Arrangör: Jordbruksverket, SLU Ekoforsk och SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållningssällskapet
Sista anmälningsdag: 1 oktober 2020
Mer information: