29
aug

30
aug
Jönköping

Ute är inne - utomhuspedagogikens konferens

vykort_utearinne2019_300.jpg

Undervisning och lärande ute i landskapet får effekter inom många områden. Det handlar om folkhälsa, integration, samhällsplanering en aktiv fritid och hållbar utveckling i praktiken. På ute är inne 2019 får alla som berörs av utomhuspedagogik metoder och verktyg för sitt fortsatta arbete. Du får kreativa workshops och inspirerande föreläsningar

Konferensen vänder sig till dig som

  • arbetar i förskola, grundskola, särskola och gymnasium
  • arbetar med lärande och upplevelse
  • arbetar med strategisk utveckling och samhällsplanering

Forskningssymposiet Mångfunktionella utomhusmiljöer för barn och ungdomar kommer att hållas 28/8 på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. 

Välkommen till Jönköping!


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se