22
aug

23
aug
Uppsala

Utbildningskonferensen 2019

Välkommen till 2019 års interna utbildningskonferens på SLU som går av stapeln den 22-23 augusti på Ultuna campus. Årets tema är internationalisering.

Vi är glada att ha vicerektor Ylva Hillbur som öppnar och prorektor Karin Holmgren som avslutar konferensen. V

Våra huvudtalare är Lamis Jomaa, professor vid American University of
Beirut (AUB) och Jennifer Valcke, Karolinska Institutet. Vi inbjuder i första hand alla lärare men även andra medarbetare som är engagerade i utbildningsfrågor är välkomna att delta.

Fakta
Tid: 2019-08-22 12:00 - 2019-08-23 15:15
Ort: Uppsala
Arrangör: EPU
Program

22 augusti

Plats: Loftet

12.00–13.00  Registrering 

13.00–13.10 Välkommen 

13.10–13.30    SLU:s inriktningsdokument för internationalisering – hur påverkar det mig som lärare? Ylva Hillbur, vice rektor, SLU.

13.30–14.45 “Food and nutrition security of refugees and host communities at the intersection of sustainability and internationalization.” Lamis Jomaa, professor vid American University of
Beirut (AUB).

14.45–15.10    KAFFE

Plats: Undervisningshuset plan 1

15.15–17.00         Parallella tematiska spår

Spår 1: Internationalisation at home: Internationalisation and teaching – from idea to reality (Lamis Jomaa and Alexandra D’Urso, EPU).
Spår 2: Hållbar utveckling: Perspektiv global hälsa i undervisning på grund och avancerad nivå (Mats Målqvist, UU, Peter Aspengren, EPU och Anna Hartman, EPU).
Spår 3: Internationalisering i undervisningen: Tankar om ”bildning” i utbildning. Internationalisering igår och idag (Linn Areskoug, UU, Ann Grubbström, EPU och Jan Stockfors, EPU). 

Plats: Ulls hus, plan 1. 

17.00–17.45 Mingel och Posterpresentation av SLU-lärares pedagogiska projekt

Träffpunkt: Ulls hus, huvudentrén.

17.45–18.45         Valbara aktiviteter (start 1 17.45 och start 2 18:15)

Plats: Loftet.

19.00–  Middagsbuffé och disco

 

23 augusti

Plats: Loftet

08.30–09.00 KAFFE

09.00–10.15 Developing intercultural perspectives for our students and for our teachers. Jennifer Valcke, FD, KI.

10.15–10.30 SNACKS

Plats: Undervisningshuset plan 1

10.30–12.00  Parallella tematiska spår

Spår 1: Internationalisation at home: How to get started in your course context (Jennifer Valcke, KI and Natalie Jellinek, EPU).
Spår 2: Hållbar utveckling: Pedagogiska metoder för att möta Agenda 2030 i undervisningen (Peter Aspengren, EPU och Anna Hartman, EPU).
Spår 3: Internationalisering i undervisningen: Hur kan vi planera för och synliggöra internationalisering på ett tydligare sätt i undervisningen? (Hedda Söderlund, Södertörns högskola, Ann Grubbström, EPU och Jan Stockfors, EPU).

12.00–13.00   LUNCH på Syltans restaurang

13.00–14.30    Parallella tematiska spår

Spår 1: Internationalisation at home: SLU teachers’ experiences (Alexandra D’Urso, EPU and Natalie Jellinek, EPU with SLU teachers)
Spår 2: Hållbar utveckling: Lärarerfarenheter från SLU (Peter Aspengren, EPU och Anna Hartman, EPU m.fl.)
Spår 3: Internationalisering i undervisningen: Lärarerfarenheter från SLU (Ann Grubbström, EPU och Jan Stockfors, EPU m.fl.) 

Plats: Ulls hus plan 1 (bottenplan i trapphuset).

14.30–14.50 Vägen framåt! Avslutande reflektion.  Ylva Hillbur, vice rektor och Karin Holmgren, prorektor, SLU. 

14.50–15.15         KAFFE

Sidansvarig: ld-webb@slu.se