Medarbetarwebben

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Anders Jacobson
Anders Jacobson
Miljöanalysspecialist vid Artdatabanken; ArtDatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672479
E-post: anders.jacobson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Narturtypsansvar för odlingslandskapet.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaLoading…