CV-sida

Ulf Olsson

Ulf Olsson

Presentation

Jag är emeritus-professor i statistik vid SLU. Efter pensioneringen jobbar Jag kvar på deltid, främst som konsult och handledare, inom ramen för Statistics@SLU.

 

 

Undervisning

Jag har under åren på SLU undervisat på de flesta av våra statistikkurser på olika nivåer. Detta har bland annat resulterat i några läroböcker. År 2004 fick jag SLU:s pedagogiska pris.

 

 

Forskning

Min forskning har till stor del behandlat statistiska modeller för data med svaga skaltyper. Mina artiklar om polykorisk och polyseriell korrelation, som handlar om korrelationer när minst en av variablerna är på ordinalskalenivå, citeras fortfarande flitigt. Boken ”Generalized Linear Models ̶  An Applied Approach” behandlar analys av data där man inte kan anta normalfördelning. På senare år har jag arbetat med praktiska tillämpningar av så kallade ”Mixed Models”, för olika typer av data.

 Jag har samarbetat mycket med kolleger i Balticum, vilket bl.a. resulterat i ett antal ”Nordic-Baltic Agrometrics Conferences”

 

 

Bakgrund

Efter studentexamen i Härnösand läste jag vid Uppsala Universitet, och doktorerade i statistik år 1978. Samma år anställdes jag vid SLU, först som Förste konsulent, senare som universitetslektor och som professor. Med avbrott om totalt 8 år för två sejourer i Afrika (Somalia resp. Tanzania) har jag funnits vid SLU sedan dess.

 

 

Handledning

Efter pensioneringen tar jag inte längre formella uppdrag som handledare, men hjälper ofta till att handleda doktorander när det gäller design och analys av deras experiment.

 

 

Publikationer i urval

Ulf Olsson: Statistics for Life Science 1 & 2. Lund, Studentlitteratur, 2011.

Ulf Olsson, Jan-Eric Englund, och Ulla Engstrand: Biometri: Grundläggande biologisk statistik. Lund, Studentlitteratur, 2005.

Ulla Engstrand och Ulf Olsson: Variansanalys och försöksplanering. Lund, Studentlitteratur, 2003.

Ulf Olsson: Generalized linear models: an applied approach. Lund, Student-litteratur, 2002.

Ulf Olsson, Fritz Drasgow and Neil Dorans: The Polyserial correlation coeffi-cient. Psychometrika, 1982, 47, 337-347.

Ulf Olsson: Maximum Likelihood estimation of the polychoric correlation coef¬ficient. Psychometrika, 1979, 44, 443-460.

Ulf Olsson: Some data analytic problems in models with latent variables. Doctoral dissertation, Department of Statistics, University of Uppsala, 1978.

 


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för energi och teknik; Tillämpad statistik och matematik
Telefon: +4618671701, +46705582676
Postadress:
Inst för Energi och Teknik
Box 7032
75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala