CV-sida

Therese Åhlvik

Therese Åhlvik
Doktorand vid avdelningen för miljökommunikation vid institutionen för stad och land. Del av projektet Kommunikation mellan hopp och mångtydighet.

Presentation

Med en bakgrund inom miljökommunikation intresserar jag mig för de kommunikativa utmaningar som omställningen till ett hållbart samhälle innebär. Jag intresserar mig särskilt för så kallade informations- eller inspirationsmöten där aktörer inom livsmedelsindustrin samlas för att diskutera omställningen till en cirkulär ekonomi som en lösning på många av vår tids hållbarhetsutmaningar. Jag antar ett diskurspykologiskt perspektiv och fokuserar på hur hopp och hoppfullhet konstrueras och hanteras i social interaktion. 

En stor del av mina studier kommer ske inom ramen för projektet Kommunikation mellan hopp och mångtydighet – om samordning för omställning till cirkulär ekonomi i hållbara livsmedelssystem.

Bakgrund

Filosofie kandidatexamen inom huvudområdet Miljövetenskap med inriktning miljöpolitik vid Göteborgs universitet, 2015.

Masterexamen inom huvudområdet Miljövetenskap (Miljökommmunikation och naturresurshantering) vid Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala, 2017. 

Hållbar utveckling - projektledning och kommunikation (15 hp), 2018.

Publikationer i urval

Länkar

Besök min Linkedin


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala