CV-sida

Stefan Andersson

Stefan Andersson

Presentation

Arbetar med forskning och miljöövervakning kopplat till växtnäringsförluster från jordbruksmark och undervisning inom grundläggande markvetenskap samt med datavärdskapet för jordbruksmark.

Undervisning

Undervisar som framför allt med laborationshandledning i grundkurserna inom växtodlingsprogrammet, biologi och miljövetenskap, civilingenjör i miljö- och vattenteknik samt för landskapsarkitekterna.

Forskning

Forskar på fosfors löslighet och transport i mark, samt hur jordart, odling och klimat påverkar kväve- och fosforläckage. Har tidigare forskat på vätxtillgängligheten av kalium i jordbruksmark men även kolomsättning i skogsmark.

Miljöanalys

Arbetar med miljöövervakning av kväve- och fosforläckage från åkermark i programmen Typområden på jordbruksmark och Observationsfält på åkermark samt Datavärdskap jordbruksmark. Är ansvarig för odlingsinventeringarna i flera typområden.

Publikationer i urval

Internationell publicering:

Persson, T.; Andersson, S.; Bergholm, J.; Gronqvist, T.; Hogbom, L.; Vegerfors, B.; Wiren, A. Long-Term Impact of Liming on Soil C and N in a Fertile Spruce Forest Ecosystem. 2021. Ecosystems. 24(4): 968-987

Ulen, Barbro; Lewan, Elisabet; Kyllmar, Katarina; Blomberg, Maria; Andersson, Stefan. 2019. Impact of the North Atlantic Oscillation on Swedish Winter Climate and Nutrient Leaching Journal of Environmental Quality. 48 (4) 941-949

Audet, Joachim; Wallin, Marcus B.; Kyllmar, Katarina; Andersson, Stefan; Bishop, Kevin. 2017. Nitrous oxide emissions from streams in a Swedish agricultural catchment. Agriculture, Ecosystems and Environment, 236: 295-303

Kyllmar, Katarina; Stjernman Forsberg, Lovisa;  Andersson, Stefan; Mårtensson, Kristina. 2014. Small agricultural monitoring catchments in Sweden representing environmental impact. Agriculture, Ecosystems and Environment. 198:25-35

Andersson S, Simonsson M, Mattsson L, Edwards AC, Oborn I. 2007. Response of soil exchangeable and crop potassium concentrations to variable fertilizer and cropping regimes in long-term field experiments on different soil types. Soil Use and Management. 23(1): 10-19

Svenska publikationer

Norberg, L., Linefur, H., Andersson, S. & Blomberg, M. 2021. Växtnäringsförluster från åkermark 2019/2020. Ekohydrologi 172.

Linefur, H., Norberg, L., Kyllmar, K., Andersson, S. & Blomberg, M. 2021. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2019/2020. Ekohydrologi 171. I

Norberg, L., Linefur, H., Andersson, S. & Blomberg, M. 2020. Växtnäringsförluster från åkermark 2018/2019. Ekohydrologi 166.

Linefur, H., Norberg, L., Kyllmar, K., Andersson, S. & Blomberg, M. 2020. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2018/2019. Ekohydrologi 165.

Norberg, L., Linefur, H., Andersson, S. & Blomberg, M. 2019. Växtnäringsförluster från åkermark 2017/2018. Ekohydrologi 162.

Linefur, H., Norberg, L., Kyllmar, K., Andersson, S. & Blomberg, M. 2019. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2017/2018. Ekohydrologi 161.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
Telefon: +4618672416
Postadress:
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala