CV-sida

Stefan Andersson

Stefan Andersson

Presentation

Arbetar inom miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark och Datavärdskap Jordbruksmark.

Publikationslista


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
Telefon: +4618672416
Postadress:
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala