CV-sida

Stanley Zira

Stanley Zira
Doktorand i husdjursvetenskap

Presentation

Ämnet för mitt doktorandprojekt är utvärdering av produktionssystem för kött och mjölk. Jag studerar hållbara, framtida produktionssystem för nöt och gris.

Forskning

Mitt doktorandprojekt är tvärvetenskapligt och handlar om miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet för produktionssystem där alternativa proteinkällor används i utfodringen och där djuren selekteras för minskad miljöpåverkan och bättre djurvälfärd. Jag har utvecklat en metod för social livscykelanalys. I utvärderingen av nuvarande och framtida produktionssystem för kött och mjölk använder jag miljömässig och social livscykelanalys och ekonomiska beräkningar. Jag har även studerat konkurrens om åkermark till foder eller livsmedel, och gårdens sårbarhet när priser stiger och intäkter sjunker.  

Samverkan

Projektet är ett samarbete mellan Future Food (SLU), forskare på Inst f husdjursgenetik, Inst f husdjurens utfodring och vård samt Inst f energi och teknik (SLU) och forskare från bl a Storbritannien, Spanien, Schweiz och Frankrike i EU-projekten SusPig och GenTORE.

Bakgrund

Utbildning
 • Forskarutbildning i husdjursvetenskap, SLU
  Master of science i ekologiskt lantbruk, Wageningen University, Nederländerna
 • Master of commerce i strategisk företagsledning, Great Zimbabwe University
 • Bachelor of livestock and wildlife management, Midlands State University, Zimbabwe
 • Kurser i veterinärmedicinska forskningsmetoder samt gris- och fjäderfäproduktion, University of Pretoria, Sydafrika
Yrkeserfarenhet

Jag har tidigare arbetat med tvärvetenskapligt biståndsarbete för Zimbabwes regering, CARE International i Zimbabwe, Land O Lakes Zimbabwe Inc och Southern Alliance for Indigenous Resources (SAFIRE) under tio år.

Handledning

 

 

Publikationer i urval

 • Zira, S (2022).  Towards sustainable livestock systems: Developing and applying methods for broad sustainability assessment of pig and cattle systems Swedish University of Agricultural Sciences. (2022:42)  (Doktorsavhandling) https://pub.epsilon.slu.se/28531/
 • Zira, S., Röös, E., Ivarsson, E., Friman, J., Møller, H., Samsonstuen, S., Olsen, H.F., Rydhmer, L. (2022). An assessment of scenarios for future pig production using a One Health approach. Livestock Science, 104929.
 • Zira, S., Olsen, H.F., Rydhmer, L. (2022). Low carbon emissions in future pig production - does a new breeding goal matter? 12th World Conference on Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP), Rotterdam, The Netherlands.
 • Zira, S., Rydhmer, L., Ivarsson, E., Hoffmann, R., Röös, E. (2021). A life cycle sustainability assessment of organic and conventional pork supply chains in Sweden. Sustainable Production and Consumption 28, 21-38.
 • Zira, S., Röös, E., Ivarsson, E., Hoffmann, R., Rydhmer, L. (2020). Social life cycle assessment of pig production. International Journal Life Cycle Assessment 25, 1957–1975. 
 • Zira, S., Röös, E., Ivarsson, E., Rydhmer, L. (2018). Applied analytical hierarchical processing in a social sustainability study of pig farming in Sweden, 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), Ghent, Belgium

 

Tidigare

 • Zira, S., 2018. Evaluation of environmental and economic impact of extending laying hen period in the Netherlands. Wageningen University, Msc Thesis, Wageningen, the Netherlands
 • Zira, S., 2018. Relationship of Buy Local Campaigns with Consumer Ethnocentrism and Brand Equity: The Case of the Fruit Trade in Bulawayo Zimbabwe. International Journal of Recent Research in Commerce Economics and Management (IJRRCEM) 5, (1), 44-48
 • Rodríguez, A.T., Álvarez, A.G., Mijatovic, D., Palikhey, E., Azhdari, G., Cazón, H.G., Wakkumbure, L.K, Salimi, M., Carmona, N.E., Shabong, R.M., Stapit, S., Maneerattanachaiyong, S., Zira, S., Hodgkin, T. 2016. Agrobiodiversity perspectives in land-use decisions, Eds: Maria, L., Ferguson, K. Platform for Agrobiodiversity Research (PAR), Rome, Italy.
 • Zira, S., Mumvumi, K., 2016. Assessing the effects of land-use change on agrobiodiversity. PAR, Rome, Italy.
 • Hodgkin, T., Zira, S., Farvar, T., Azhdari, G., Salimi, M., Mijatovic, D., 2016. Landscapes for agrobiodiversity: Documenting the livestock perspective. PAR, Rome, Italy.

Publikationslista: