CV-sida

Sofia Mikko

Sofia Mikko

Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Molekylär genetik, HgenLab
Telefon: +4618671979
Postadress:
HGEN, Husdjursgenetiska laboratoriet, Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: