CV-sida

Sandra Schusser

Sandra Schusser

Undervisning

Assistent: Skogsekonomisk Grundkurs / Ekonomiska Beslutsstöd, 2016, 2017,.

Assistent: Svensk och internationell skogspolitik, 2015, 2016, 2017.

Forskning

förnybar energi, elcertifikater, elpriser

miljövänligt konsumentbeteende, konsumenternas klimatpåverkan

Samverkan

CERE (Center for Environmental and Resource Economics)

Bakgrund

Analyst vid  Enertrag AG, Avdelning Strategi & Finansiering, Ekonomisk modellering och evaluering av vindkraftanläggningar, Berlin, 2012-2014.

Master of Science in Economic Development and Growth, Universidad Carlos III Madrid & Lunds Universitet, 2012.

Publikationer i urval

Schusser, S., Jaraitė, J., 2018, "Explaining the interplay of three markets: Green certificates, carbon emissions and electricity", Energy Economics, 71, pp. 1-13.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för skogsekonomi
Telefon: +46702002738
Postadress:
Institutionen för Skogsekonomi
Box 7060
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala