CV-sida

Rose-Marie Lind

Rose-Marie Lind
Jag kommer närmast från Sundbyberg stad där jag arbetade som administrativ chef på ett kommunalt fastighetsbolag. Tidigare har jag arbetat på finansavdelningen i Stockholms stadshus och Vårdförbundet som controller, ekonomiansvarig och ekonomichef. Således lång kommunal bakgrund. Jag är företagsekonom med inriktning mot redovisning och har även läst samhällsekonomiska kalkyler på KTH. Jag är i grunden beteendevetare och har då arbetat i huvudsak med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Att börja som tf. administrativ chef på SLU och institutionen för ekologi är otroligt spännande, mycket att lära och många nya kollegor att lära känna. Jag ser fram emot en spännande och lärorik period.

Presentation

Jag har flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomi- och administrativt arbete på ledande befattningar i huvudsak inom kommunen. Jag är drivande och har en förmåga att se helheten i komplexa situationer. Jag arbetar helst i dialog med andra människor mot ett gemensamt mål. Bor på Södermalm i Stockholm. Har ett stort intresse för kultur, målar akvarell och sjunger i en pop och rockkör.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Administrativ chef vid Institutionen för ekologi; Institutionen för ekologi, gemensam personal/kansli
Telefon: +4618672260, +46730879395
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala