CV-sida

Rajlie Sjöberg

Rajlie Sjöberg

Presentation

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är åldersbestämning av torsk, dataregistrering, provtagningsansvarig ombord på forskningsfartyg t ex IBTS (International Bottom Trawl Survey) och systemansvarig för FD2.

Jag jobbar också med inrapportering av marint skräp som vi samlar in på våra fiskeriundersökningar.


Kontaktinformation

Miljöanalysassistent vid Institutionen för akvatiska resurser; Biologisk analys
Telefon: +46104784045, +46761268036
Postadress:
Havsfiskelaboratoriet,
Turistgatan 5
453 30 LYSEKIL
Besöksadress: Turistgatan 5, Lysekil