CV-sida

Oskar Thurén

Oskar Thurén
Ekonom

Kontaktinformation

Ekonom vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Institutionen för skoglig resurshushållning, gem
Telefon: +46907868742
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå