CV-sida

Martin Jørgensen

Martin Jörgensen
System utvecklar

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Systemutvecklare vid IT-avdelningen; IT-utveckling G1
Telefon: +4618673524, +46761356496
Postadress:
IT-avdelningen, Box 7079
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala