CV-sida

Marianne Jensen Waern

Marianne Jensen Waern
Jag är veterinär och tillträdde professuren i komparativ medicin år 1999 vid SLU.

Presentation

Jag är veterinär och tillträdde professuren i komparativ medicin år 1999, tjänsten var då nyinrättad på SLU och syftet var att lyfta försöksdjursmedicinen vetenskapligt. Djur används i studier som skall öka kunskapen om människans sjukdomar men även för att öka kunskapen om de sjukdomar som djuren själva drabbas av.

För att kunna förebygga, bota och lindra sjukdomar på bästa sätt krävs en god diagnostik och kunskap om en sjukdoms patogenes.

Forskning

Mitt forskningsarbete är främst inriktat på bakteriella infektionssjukdomar och metabola störningar. Helst arbetar jag med grisar, både för att grisen liknar människan fysiologiskt och därför tjänstgör som en utmärkt modell för människan, men också för att grisar är väldigt trevliga djur. Hos växande grisar är de största problemen infektionssjukdomar i luftvägar och i mag-tarmkanalen. Tillsammans med kollegor vid institutionen (särskilt Magdalena Jacobson), avdelningarna för immunologi (Caroline Fossum) och patologi (Ronny Lindberg) vid VH fakulteten har jag fördjupat mig i diarrésjukdomarnas mysterier.

De djur som vi använder i försök skall självklart ha den bästa omvårdnaden och smärtlindring som står att erbjuda. Tillsammans med kollegan Patricia Hedenqvist och andra medarbetare vid institutionen som har stor kunskap i anestesi, arbetar vi för att smärtlindra och söva grisar och kaniner på ett säkert och skonsamt vis.
Vid institutionen finns en stor kunskap om metabolism och en rad djurslag har studerats under årens lopp. Vår tidigare forskningschef Birgitta Essén Gustavsson byggde upp vårt laboratorium där vi idag bland annat kan undersöka kolhydrat-, fett- och proteinmetabolismen. Det har jag stor glädje av i min forskning som rör diabetiska grisar, vi har ett mycket gott samarbete med Uppsala universitet och grisen gör stor nytta i diabetesforskningen. Tyvärr ökar diabetes globalt och allra mest i utvecklingsländerna. Vi samarbetar också med Uppsala universitet, Karolinska institutet och SLU patologen (Stiina Ekman) inom ben och broskläkningsområdet. Här använder vi grisar och kaniner som modelldjur.
Vill du veta mer så ta gärna kontakt med mig! Nedan finner du publikationer som exemplifierar vår forskning.

Publikationer i urval

Jensen-Waern M. and Ekman S. Effects of a two-weeks' treatment with pulsed monochromatic light in healthy pigs; a clinical and morphological study. Photodermatol. Photoimmunol. Photomed. 16, 178-182, 2000.

Jacobson M., Lindberg R., Lindberg J-E., Hård af Segerstad C., Wallgren P., Fellström C., Hultén, Jensen-Waern M. Intestinal cannulation: Model for study of the mid gut of the pig. Comp.Med. 51, 163-170, 2001.

Essén-Gustavsson B. and Jensen-Waern M. The effect of an endurance race on muscle amino acids, pro- and macroglycogen and triglycerides. EVJ, Suppl. 34, 209-213, 2002.

Jacobson M., Hård af Segerstad C., Fellström C., Wallgren P., Jensen-Waern M. Diarrhoea in growing pigs. Res. Vet. Sci. 74, 163-169, 2003.

Essén-Gustavsson B, Jensen-Waern M., Jonasson R. and Andersson L Effect of exercise on proglycogen and macroglycogen content in skeletal muscles of pigs with the Rendement Napole mutation. Am. J. Vet Res. 1197-2001, 2005.

Lindberg Å., Robinson N.E., Näsman-Glaser B., Jensen-Waern M. and Lindgren J.Å. Assessment of leucotriene B4 production in leukocytes from horses with recurrent airway obstruction. Am. J. Vet. Res. 65, 289-295, 2004.

Jacobson M., Fellström C., Lindberg R., Wallgren P. Jensen-Waern M. Experimental swine dysentery - comparison between infection models and studies of the acute phase response to infection. J. Medical Microbiology, 53, 273-280, 2004.

Malavasi, L. M., Augustsson H., Jacobson, M., Jensen-Waern, M. Nyman, G. Effects of epidural morphine and transdermal fentanyl analgesia on physiology and behaviour after abdominal surgery in pigs. Laboratory Animals 40, 16-27, 2006.

Jonasson R, Andersson M, Rasback T, Johannisson A, Jensen-Waern M. Immunological alterations during the clinical and recovery phases of experimental swine dysentery. J Medical Microbiol. 55, 845-55, 2006.

Jacobson M., Lindberg R., Jonasson R., Fellström C., Jensen-Waern M. Concecutive pathological and immunological alterations during experimentally induced swine dysentery - a study performed by repeated endoscopy and biopsy samplings through an intestinal cannula. Res.Vet.Sci. 82, 287-298, 2007.

Jonasson R, Essén- Giustavsson B, Jensen-Waern M. Blood concentrations of amino acids, glucose and lactate during experimental swine dysentery. Res.Vet. Sci. 82, 323-31, 2007.

M Jensen-Waern, M Andersson, R Kruse, B Nilsson, R Larsson, O Korsgren and B Essén-Gustavsson. Effects of streptozotocin-induced diabetes in domestic pigs with focus on the amino acid metabolism. . Laboratory Animals 43, 249-254, 2009.

Docherty Skogh AC, Jensen-Waern M, Bergman K, Stina Ekman, Hultenby K, Ossipov D, Hilborn J, Bowden T, Engstrand T. Bone Morphogenetic Protein-2 Delivered by Hyaluronan-based Hydrogel Induces Massive Bone Formation and Healing of Cranial Defects in Minipigs. Plastic and Reconstructive Surgery, 125, 1383-1392, 2010.

Liljensten E, Skog G, Henrik Sönnergren H, Jensen-Waern M. Microdialysis as a method for biochemical and physiological studies of the porcine and human disc. Laboratory Animals 44, 118–123, 2010.

Aulin C, Bergman K, Hedenqvist P, Hilborn J, Jensen-Waern M and Engstrand T. Injectable hyaluronan hydrogel system for cartilage regeneration. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 8, 188-96, 2011.

Jacobson M., Andersson M., Lindberg R., Fossum C., Jensen-Waern M. Microarray analyses and cytokines in serum and intestinal tissue of diarrhoeic and healthy grower-finisher pigs in herds confirmed to be infected with Lawsonia intracellularis. Veterinary Microbiology. 153(3-4), 307-14, 2011.

Essén-Gustavsson B, Granlund A, Benziane B, Chibalin A. Jensen-Waern M., Muscle glycogen re-synthesis, signalling and metabolic responses following acute exercise in exercise-trained pigs carrying the PRKAG3 mutation. Experimental Physiology, 96, 927-37, 2011.

Jensen-Waern M., Kruse R., Lundgren T. Oral immunosuppressive medication for growing pigs in transplantation studies.

Jensen-Waern M, Kruse R, Lundgren T. Laboratory Animals 12, 148-151, 2012.

Hedenqvist P, Edner A, Fahlman Å, Jensen-Waern M. Continuous intravenous anaesthesia with sufentanil and midazolam in medetomidine premedicated New Zealand White rabbits. Accepted 2012.

Aulin C, Jensen-Waern M, Ekman S, Hägglund M, Hilborn J, Engstrand T, Hedenqvist P. Cartilage repair of experimentally induced osteochondral defects in New Zealand White rabbits. Accepted Laboratory Animals 2012.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för komparativ medicin och fysiologi
Telefon: +4618671463
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala