CV-sida

Maria Rosengren

Maria Rosengren
Doktorand vid Institutionen för husdjursgenetik

Forskning

Forskningsprojekten handlar om genomik hos häst. Den genetiska bakgrunden till bland annat fysisk prestation hos travhästar, exteriöra egenskaper, gångarter samt reglering av hårtillväxt.

Bakgrund

Jag har en bakgrund som veterinär. Tog min veterinärexamen 2006 vid SLU i Uppsala. Har jobbat som distriktsveterinär och sedan inriktat mig mot forskning. Jag har ett stort intresse av funktionell genomik och klinisk genetik. Jag har gjort masterprojekt inom ögonsjukdomen MCOA hos silverfärgade hästar. Har även en master i medicinsk forskning vid Uppsala Universitet. Är sedan augusti 2017 doktorand vid institutionen för husdjursgenetik vid SLU i Uppsala.

Publikationer i urval


Publikationslista: