CV-sida

Katrina Ask

Katrina Ask
Jag är veterinär och doktorand vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi på SLU. Jag forskar på ortopedisk smärta hos hästar och kor och undervisar veterinär- och djursjukskötarstudenter i rörelseapparatens anatomi.

Presentation

Ortopedi och smärta har länge varit två stora intresseområden för mig och jag brinner för en förbättrad smärtigenkänning och välfärd hos hästar och kor.  

I mitt doktorandprojekt "Ortopedisk smärta hos häst och nöt" undersöker jag vilka beteenden och ansiktsuttryck som hästar och kor visar när de är halta. Jag använder smärtskalor för att bedöma smärtan som hästen/kon upplever, samt utvärderar skalornas tillförlitlighet och noggrannhet vid bedömning av ortopedisk smärta. Jag studerar även ansiktsuttryck och de kombinationer av ansiktsrörelser som uppkommer vid ortopedisk smärta, både i vila och i rörelse. För att beskriva ansiktsrörelser på ett standardiserat sätt hos häst använder jag det objektiva systemet EquiFACS.

För att förstå vilka rörelseasymmetrier som gör ont och när, är det viktigt att samla in detaljerad information om hästens/kons rörelsemönster vid hälta. Därför arbetar jag mycket med objektiva rörelseanalyser hos hästar och kor och undersöker hur graden av rörelseasymmetri är kopplad till graden av smärta. 

Undervisning

Jag undervisar veterinärstudenter och djursjukskötarstudenter i rörelseapparatens anatomi inklusive klinisk tillämpning och komparativa aspekter. Jag har även varit biträdande handledare för kandidat- och examensarbeten.

Forskning

Läs mer om vår forskning:
För ett långt djurliv
Horses in Pain (HiP)

Bakgrund

Jag tog min veterinärexamen vid Köpenhamns Universitet i mars 2012. Därefter arbetade jag som distriktsveterinär på Gotland med hästar och kor, innan jag i 2014 genomförde ett internship i hästmedicin och hästkirurgi vid UDS Hästklinik. 2015 flyttade jag till Danmark och arbetade som hästveterinär på Kasernens Hesteklinik, innan jag i augusti 2017 påbörjade min forskarutbildning på SLU.

Handledning

Min huvudhandledare är Marie Rhodin

Publikationer i urval

Ask, K., Andersen, P.H., Tamminen, L-T., Rhodin, M., Hernlund, E. 2022. Performance of four equine pain scales and their association to movement asymmetry in horses with induced orthopedic pain. Frontiers in Veterinary Science 9:938022, doi: 10.3389/fvets.2022.938022

Broome, S., Ask, K., Rashid-Engstrom, M., Andersen, P.H., Kjellström, H. 2022. Sharing pain: Using pain domain transfer for video recognition of low grade orthopedic pain in horses. PLoS ONE 17(3):e0263854, doi: 10.1371/journal.pone.0263854

Tijssen, M., Serra Braganca, F.M., Ask, K., Rhodin, M., Andersen, P.H., Telezhenko, E., Bergsten, C., Nielen, M., Hernlund, E. 2022. Kinematic gait characteristics of straight line walk in clinically sound dairy cows. PLoS ONE 16(7):e0253479, doi: 10.1371/journal.pone.0253479. 

Rashid, M., Broome, S., Ask, K., Hernlund, E., Andersen, P.H., Kjellström, H., Lee, Y.J. 2022. Equine Pain Behavior Classification via Self-Supervised Disentangled Pose Representation. Conference: 2022 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), Hawaii. doi: 10.1109/WACV51458.2022.00023

Andersen, P.H., Broome, S., Rashid, M., Lundblad, J., Ask, K., Li, Z., Hernlund, E., Rhodin, M., Kjellström, H. 2021. Towards Machine Recognition of Facial Expressions of Pain in Horses. Animals 11(6):1643. doi: 10.3390/ani11061643

Ask, K., Rhodin, M., Tamminen, L-T., Hernlund, E., Andersen, P.H. 2020. Identification of Body Behaviors and Facial Expressions Associated with Induced Orthopedic Pain in Four Equine Pain Scales. Animals 10(11):2155. doi: 10.3390/ani10112155.


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672125
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala