CV-sida

Katrina Ask

Katrina Ask
Jag är doktor i veterinärmedicin och arbetar som lärare och forskare vid institutionen för husdjurens biovetenskaper på SLU. Jag forskar på ortopedisk smärta hos hästar och kor och undervisar veterinär- och djursjukskötarstudenter i rörelseapparatens anatomi.

Presentation

Ortopedi och smärta har länge varit två stora intresseområden för mig och jag brinner för en förbättrad smärtigenkänning och välfärd hos hästar och kor. I min forskning vill jag förstå vilka rörelseasymmetrier som gör ont och på vilket sätt hästar och kor visar att det gör ont både med beteenden och med ansiktsuttryck. Jag arbetar mycket med objektiva rörelseanalyser hos hästar och kor för att i detalj förstå hur de rör sig.  

I mitt doktorandprojekt "Ortopedisk smärta hos häst och nöt" undersökte jag vilka beteenden och ansiktsuttryck som hästar och kor visar när de är halta. Jag använde smärtskalor för att bedöma smärtan som hästen/kon upplever, samt utvärderade skalornas tillförlitlighet och noggrannhet vid bedömning av ortopedisk smärta. Jag studerade även ansiktsuttryck och de kombinationer av ansiktsrörelser som uppkommer vid ortopedisk smärta, både i vila och i rörelse. För att beskriva ansiktsrörelser på ett standardiserat sätt hos häst använde jag det objektiva systemet EquiFACS.

Undervisning

Jag undervisar veterinärstudenter och djursjukskötarstudenter i anatomi och då framför allt rörelseapparatens anatomi, inklusive klinisk tillämpning och komparativa aspekter.

Jag handleder även studenter när de skriver sina kandidat- och examensarbeten. Dessutom är jag biträdande handledare till en doktorand.

Forskning

Läs mer om vår forskning:
För ett långt djurliv
Horses in Pain (HiP)

Bakgrund

Jag tog min veterinärexamen vid Köpenhamns Universitet i mars 2012. Därefter arbetade jag som distriktsveterinär på Gotland med hästar och kor, innan jag i 2014 genomförde ett internship i hästmedicin och hästkirurgi vid UDS Hästklinik. 2015 flyttade jag till Danmark och arbetade som hästveterinär på Kasernens Hesteklinik, innan jag i augusti 2017 påbörjade min forskarutbildning på SLU. Januari 2023 disputerade jag med avhandlingen "The look of lameness - Behaviours and facial expressions associated with orthopedic pain in horses" och arbetar sedan februari 2023 som universitetsadjunkt i anatomi.

Handledning

Jag är biträdande handledare till doktoranden Maja Söderlind. 

Publikationer i urval

Ask, K., Rhodin, M., Rashid-Engström, M., Hernlund, E., Andersen, P.H., 2024. Changes in the equine facial repertoire during different orthopedic pain intensities. Scientific Reports 14, 129(2024), doi: 10.1038/s41598-023-50383-y

Leclercq, A., Lundblad, J., Persson-Sjödin, E., Ask, K., Zetterberg, E., Hernlund, E.,  Andersen, P.H., Rhodin, M. 2023. Perceived sidedness and correlation to vertical movement asymmetries in young warmblood horses. PloS One 18(7): e0288043, doi: 10.1371/journal.pone.0288043

Ask, K., Andersen, P.H., Tamminen, L-T., Rhodin, M., Hernlund, E. 2022. Performance of four equine pain scales and their association to movement asymmetry in horses with induced orthopedic pain. Frontiers in Veterinary Science 9:938022, doi: 10.3389/fvets.2022.938022

Broome, S., Ask, K., Rashid-Engstrom, M., Andersen, P.H., Kjellström, H. 2022. Sharing pain: Using pain domain transfer for video recognition of low grade orthopedic pain in horses. PLoS ONE 17(3):e0263854, doi: 10.1371/journal.pone.0263854

Tijssen, M., Serra Braganca, F.M., Ask, K., Rhodin, M., Andersen, P.H., Telezhenko, E., Bergsten, C., Nielen, M., Hernlund, E. 2022. Kinematic gait characteristics of straight line walk in clinically sound dairy cows. PLoS ONE 16(7):e0253479, doi: 10.1371/journal.pone.0253479. 

Rashid, M., Broome, S., Ask, K., Hernlund, E., Andersen, P.H., Kjellström, H., Lee, Y.J. 2022. Equine Pain Behavior Classification via Self-Supervised Disentangled Pose Representation. Conference: 2022 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), Hawaii. doi: 10.1109/WACV51458.2022.00023

Andersen, P.H., Broome, S., Rashid, M., Lundblad, J., Ask, K., Li, Z., Hernlund, E., Rhodin, M., Kjellström, H. 2021. Towards Machine Recognition of Facial Expressions of Pain in Horses. Animals 11(6):1643. doi: 10.3390/ani11061643

Ask, K., Rhodin, M., Tamminen, L-T., Hernlund, E., Andersen, P.H. 2020. Identification of Body Behaviors and Facial Expressions Associated with Induced Orthopedic Pain in Four Equine Pain Scales. Animals 10(11):2155. doi: 10.3390/ani10112155.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672125
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala