CV-sida

Julia Darlison

Julia Darlison
Doktorand på BT.

Presentation

Jag undersöker mikrobiella samhällen på bladytor, vad som sker när human patogener försöker etablera sig och hur näringstillförseln i odlingssystemet påverkar mikroorganismerna.

Forskning

I mitt doktorandprojekt är jag inblandad i följande forskningsprojekt:

  1. Safe Salad
    Hur sprider sig och överlever verotoxinproducerande E. coli som orsakar EHEC infektioner hos människor i produktionskedjan för frukt och grönt? Hur fästar bakterien vid bladytor? Hur färdas den i växtvävnaden? Kan smittan motverkas genom "goda" bakterier? Kan vi förebygga genom förbättrad vattenhygien? Vilken roll spelar gödslingen? Är förekomsten av tarmsmittor högre i ekologiskt producerade bladsallader? Kan förekomst av verotoxinproducerande E. coli påverkas genom odlingsåtgärder? Vilken roll spelar växtens bioaktiva ämnen i detta sammanhang?
  2. Urban odling
    Hur kan urban odling bidra till en säkrad tillgång (food security) till vegetabilier? Hur kan produktionssystem för frukter och grönsaker gestaltas i tätbebyggt område? Hur samspelar urbana odlingssystem med sin miljö ur ett biologiskt, teknologiskt och socialt perspektiv? Vilka fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska risker finns? Hur kan de hanteras? Vad är möjligheterna och begränsningar för informella odlingar i tätbebyggt område i medelstora afrikanska städer?

Samverkan

Doktorandrepresentant i ledningsgruppen Biosystem och Teknologi

Bakgrund

MSc in Horticulture, SLU, Alnarp 2014


Publikationslista: