CV-sida

Jonas Knape

Jonas Knape

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för landskapsekologi
Telefon: +4618673423
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala