CV-sida

Inger Alderborn

Inger Alderborn
Fakultetsekonom och biträdande kanslichef vid VH-kansliet. Gruppchef för kansliets enheten för ekonomi och sekretariat.

Presentation

Ansvarig för VH-fakultetens anslagsfördelning, bokslut och budget. Arbetar även med bokföring och attest av fakturor inom VH-kansliet och för VH-fakulteten övergripande. Förbereder olika ärenden och skriver dekanbeslut. Utför ekonomisk granskning av antagningsärenden till forskarutbildningen. Ingår i grupperingarna VH-alg och husrådet för VHC.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Fakultetsekonom vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, kansli
Telefon: +4618672285
Postadress:
VH-fakultetens kansli, Box 7084
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala