CV-sida

Göran Ståhl

Göran Ståhl
Göran Ståhl är professor i skogsinventering vid institutionen för skoglig resurshushållning, samt under perioden 1/9 2023 - 31/3 2024 vikarierande vicerektor för SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Presentation

Göran Ståhl är professor i skogsinventering vid institutionen för skoglig resurshushållning. Han har tidigare varit vicerektor för SLU:s fortlöpande miljöanalys m.m. (2008-2015) samt dekan vid fakulteten för skogsvetenskap (2016-2021). Under perioden 1/9 2023 - 31/3 2024 vikarierar GS som vicerektor för SLUs fortlöpande miljöanalys.

Forskning

Göran Ståhls forskning rör framför allt metoder som kombinerar olika datakällor för effektiv skogsinventering, bl.a. dataassimilering och modellbaserade metoder som kombinerar fjärranalys och fältinventering.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig resursanalys
Telefon: +46907868459, +46706618216
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig resursanalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå