CV-sida

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Presentation

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja är agronom och har en doktorsexamen i agrarhistoria från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Hon forskar för närvarande på deltid i forskningsprojektet "Självförvaltning och tidigmodern samisk naturresursanvändning" vid Institutionen för stad och land, SLU. Projektet bedrivs i samarbete med Jesper Larsson, SLU. 

Publikationer i urval

Böcker

Larsson, Jesper och Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2022. Self-Governance and Sami Communities. Transitions in Early Modern Natural Resource Management. Palgrave Macmillan. xvi + 248 sidor. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87498-8

Päiviö, Eva-Lotta. 2008. Det agrara landskapet på vinst eller förlust - Biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag. Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2008:95. SLU. Uppsala. https://pub.epsilon.slu.se/1899/

Artiklar och bokkapitel

Larsson, Jesper och Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2021. 'Hunting by Early Modern Lule Sami Households'. Arctic, 74(3): 323–338. https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/arctic/article/view/73281

Larsson, Jesper och Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2020. 'Freshwater Fishing Strategies in Early Modern Sami Households'. Arctic Anthropology, 57(2): 197–211. DOI: 10.3368/aa.57.2.197

Larsson, Jesper och Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2020. 'Early Modern Reindeer Husbandry, Sami Economy, and Grazing Rights'. International Journal of the Commons, 14(1): 91–107. DOI: 10.5334/ijc.965

Frankelius, Per; Päiviö Sjaunja, Eva-Lotta och Maths Isacson. 2018. Avhandlingsrecension. ‘Så introducerades traktorn i det svenska lantbruket: Per Thunström, Traktorernas intåg: Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905–1930’. Historisk tidskrift, 138(2): 327-333. https://www.historisktidskrift.se/index.php/june20/article/view/452

Päiviö, Eva-Lotta. 2017. 'Livelihood diversification in Early Modern Sami Households in Northern Sweden'. Ingår i: Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective, Alps Scandinavia and Beyond, Red.: A. Panjek, J. Larsson och L. Mocarelli, s. 137-159. University of Primorska Press, Koper. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-03-9/mobile/index.html#p=138

Päiviö, Eva-Lotta. 2017. Kortare recensioner. 'Catarina Lundström, Den goda viljan: Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland'. Historisk tidskrift, 137(2): 336-338. https://historisktidskrift.se/index.php/june20/article/view/613

Päiviö, Eva-Lotta. 2012. 'Generationsöverföring inom samiska renskötselföretag i Sverige från c:a 1930 till nutid: En projektbeskrivning'. Ingår i: Uppsala mitt i Sápmi - Rapport från ett symposium arrangerat av Föreningen för samisk-relaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet 4–5 maj 2011. Red.: H. Tunón, M. Frändén, C-G. Ojala och M-B. Öhman. s. 47-50. Uppsala: Naptek.

Rapporter

Päiviö, Eva-Lotta; Wissman, Jörgen och Helena Andersson. 2010. 'Axel 2 – utvärdering av åtgärder för att förbättra miljön och landskapet'. 260 sidor. Ingår i: Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Red. Rabinowicz, E. och E. Kaspersson. Dnr: Jo 10.013. Stockholm: Näringsdepartementet.  https://www.regeringen.se/rapporter/2010/11/jo-10.013/


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala