CV-sida

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja
Eva-Lotta Päiviö Sjaunja är forskare i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet

Presentation

Eva-Lotta är agronom och har en doktorsexamen i agrarhistoria. Hon deltar för närvarande i forskningsprojektet "Självförvaltning och tidigmodernt samiskt naturresursutnyttjande" tillsammans med Jesper Larsson, SLU. Projektet fokuserar på förändringar i samisk naturresursanvändning under tidigmodern tid (ca. 1550-1800) då många hushåll gick från att leva på jakt och fiske till att leva på storskalig renskötsel och blev pastoralister. Forskningen utgår från ett självförvaltningsperspektiv och beaktar hur såväl ekologiska som sociala förutsättningar påverkade hushållens försörjning.

Publikationer i urval

Böcker

Larsson, Jesper och Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2022. Self-Governance and Sami Communities. Transitions in Early Modern Natural Resource Management. Palgrave Macmillan. xvi + 248 sidor. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87498-8

Päiviö, Eva-Lotta. 2008. Det agrara landskapet på vinst eller förlust - Biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag. Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2008:95. SLU. Uppsala. https://pub.epsilon.slu.se/1899/

Artiklar och bokkapitel

Larsson, Jesper och Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2021. 'Hunting by Early Modern Lule Sami Households'. Arctic, 74(3): 323–338. https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/arctic/article/view/73281

Larsson, Jesper och Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2020. 'Freshwater Fishing Strategies in Early Modern Sami Households'. Arctic Anthropology, 57(2): 197–211. DOI: 10.3368/aa.57.2.197

Larsson, Jesper och Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2020. 'Early Modern Reindeer Husbandry, Sami Economy, and Grazing Rights'. International Journal of the Commons, 14(1): 91–107. DOI: 10.5334/ijc.965

Frankelius, Per; Päiviö Sjaunja, Eva-Lotta och Maths Isacson. 2018. Avhandlingsrecension. ‘Så introducerades traktorn i det svenska lantbruket: Per Thunström, Traktorernas intåg: Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905–1930’. Historisk tidskrift, 138(2): 327-333. https://www.historisktidskrift.se/index.php/june20/article/view/452

Päiviö, Eva-Lotta. 2017. 'Livelihood diversification in Early Modern Sami Households in Northern Sweden'. Ingår i: Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective, Alps Scandinavia and Beyond, Red.: A. Panjek, J. Larsson och L. Mocarelli, s. 137-159. University of Primorska Press, Koper. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-03-9/mobile/index.html#p=138

Päiviö, Eva-Lotta. 2017. Kortare recensioner. 'Catarina Lundström, Den goda viljan: Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland'. Historisk tidskrift, 137(2): 336-338. https://historisktidskrift.se/index.php/june20/article/view/613

Päiviö, Eva-Lotta. 2012. 'Generationsöverföring inom samiska renskötselföretag i Sverige från c:a 1930 till nutid: En projektbeskrivning'. Ingår i: Uppsala mitt i Sápmi - Rapport från ett symposium arrangerat av Föreningen för samisk-relaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet 4–5 maj 2011. Red.: H. Tunón, M. Frändén, C-G. Ojala och M-B. Öhman. s. 47-50. Uppsala: Naptek.

Rapporter

Päiviö, Eva-Lotta; Wissman, Jörgen och Helena Andersson. 2010. 'Axel 2 – utvärdering av åtgärder för att förbättra miljön och landskapet'. 260 sidor. Ingår i: Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Red. Rabinowicz, E. och E. Kaspersson. Dnr: Jo 10.013. Stockholm: Näringsdepartementet.  https://www.regeringen.se/rapporter/2010/11/jo-10.013/


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala