CV-sida

Erik Steen Jensen

Presentation

Forskningsområde

Utveckling och evaluering av hållbara och mångfunktionella odlingssystem for mat, foder och biomassaproduktion.  
Ekosystem tjänster från baljväxter och samodling
Växtproduktion och näringskretslopp i ekologiska och integrerade system.

Undervisning

  • Produktionssystemers ekologi (MSc Agroekologi, lärare, examinator)
  • Hållbar markförvaltning inom agroekosystem (LMP, lärare, examinator)
  • Hållbare produktionssystem i et globalt perspektiv (LMP, lärare)
  • Växtodling (LMP, lärare)
  • Doktorandkurs i agroekologi och ekologiskt jordbruk (Nova Universitet, kursansvarig och lärare)

Bakgrund

Agronom (växtodling) 1980, PhD (växtnäringsfysiologi) 1986 och Dr.agro. (markvetenskap) 1997 från den Kongelige Veterinär- og Landbohøjskole, (nu Københavns Universitet)

Länkar

CV


Kontaktinformation


Publikationslista: