CV-sida

Emma Strage

Emma Strage
Emma Strage är veterinär och arbetar på Institutionen för kliniska vetenskaper samt SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS). Emma Strages forskningsområde rör framförallt hormonella sjukdomar och diagnostiska metoder.

Presentation

Jag är veterinär och disputerade 2015 inom ämnet diagnostik vid Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU och blev specialist inom ämnet klinisk patologi 2017 (Diplomate European College of Veterinary Clinical Pathology). Jag arbetar dels vid Kinisk kemiska laboratoriet, SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) med diagnostik av kliniska prover (endokrinologi, hematologi, cytologi och biokemi) och dels vid Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, med undervisning och forskning. Diabetes hos sällskapsdjur engagerar mig mycket och jag sitter bland annat med i den rådgivande ledningsgruppen för Uppsala Diabetes Centrum vilket är ett samarbetsprojekt mellan SLU och Uppsala Universitet.

Undervisning

Jag tycker det är utvecklande att undervisa och har föreläsningar för veterinär- och djursjukskötarstudenter samt doktorander. Jag är kursledare för en doktorandkurs som rör kvalitetssäkring av diagnostiska metoder som doktoranderna använder i sina forskningsprojekt. Därutöver handleder jag veterinärstudenter i deras examensarbeten. Jag handleder även veterinärer som gör sin 3-åriga europeiska specialistutbildning inom klinisk patologi på Universitetsdjursjukhuset samt är biträdande handledare åt en doktorand.

Forskning

Min forskning rör framför allt diagnostik hos sällskapsdjur med huvudsaklig inriktning på endokrina sjukdomar. Diabetes är en av de sjukdomar jag forskat mest om och de senaste åren har jag samarbetat med Anders Tengholms forskargrupp vid BMC, Uppsala Universitet, för att isolera Langerhanska öar från katt. Ytterligare ett ämnesområde jag specialiserat mig inom är metodvalidering och hur metodens prestanda kan påverka tolkningen av provsvaret. Vi ger allt mer avancerad djursjukvård till våra sällskapsdjur och önskar därmed även mer ovanliga analyser för att kunna ställa diagnos. Många analytiska metoder är framtagna för människa och måste utvärderas innan de kan användas på djur.

Bakgrund

Diplomate European College of Veterinary Clinical Pathology 2017
Doktor i veterinärmedicinsk diagnostik 2015
Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 2007
Veterinärexamen 2004

Publikationer i urval

10 publikationer i urval

Strage EM, Ley C, Westermark GT, Tengholm A. Insulin release from isolated cat islets of Langerhans. Domestic Anim Endocrinol. 2023 Dec 19:87:106836.
 doi: 10.1016/j.domaniend.2023.106836.

Strage E, Hillström A, Falkenö U, Sjöström A. Feline heinz bodies interfering in standard bicarbonate analysis by the ABL90 FLEX. Vet Clin Pathol 2023 Nov; 52:548-553. doi: 10.1111/vcp.13309.

Anna K. Selin, Inger Lilliehöök, Johannes Forkman, Anders Larsson, Lena Pelander, Emma M. Strage. Biological variation of biochemical urine and serum analytes in healthy dogs, Vet Clin Pathol. 2023 Sep;52(3):461-474. doi: 10.1111/vcp.13225.

Strage EM, Ley CJ, Forkman J, Öhlund M, Stadigh S, Bergh A, Ley C. Homeostasis model assessment, serum insulin and their relation to body fat in cats. BMC Vet Res. 2021: 17:34. doi: 10.1186/s12917-020-02729-1

Valdés A, Lewitt M, Wiss E, Ramström M, Strage EM. Development of a Parallel Reaction Monitoring-MS Method To Quantify IGF Proteins in Dogs and a Case of Nonislet Cell Tumor Hypoglycemia. J Proteome Res. 2019 Jan 4;18(1):18-29. doi: 10.1021/acs.jproteome.8b00259

Strage EM, Sundberg M, Holst BS, Andersson Franko M, Ramström M, Fall T, Lewitt M. Effect of insulin treatment on circulating insulin-like growth factor I and IGF-binding proteins in cats with diabetes mellitus. J Vet Intern Med. 2018 Sep;32(5):1579-1590. doi: 10.1111/jvim.15243.

Lewitt MS, Strage E, Church D. An individual approach to feline diabetes care: a case report and literature review. Acta Vet Scand 2016;58:63.

Falkenö U, Hillström A, von Brömssen, Strage EM. Biological variation of  20 analytes measured in serum from clinically healthy domestic cats, J Vet   Diag Invest, 2016;28:699-704.

Strage EM, Theodorsson E, Strom Holst B, Lilliehook I, Lewitt MS Insulin-like growth factor I in cats: validation of an enzyme-linked immunosorbent assay and determination of biologic variation, Vet Clin Pathol 2015:44, 542-51.

Strage EM, Lewitt MS, Hanson JM, Olsson U, Norrvik F, Lilliehöök I, Ström Holst B, Fall T. “Relationship among insulin resistance, growth hormone, and insulin-like growth factor I concentrations in diestrous Swedish Elkhounds.” J Vet Int Med, 2014;28:419-428.

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för klinisk kemi
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls v 26, Uppsala