CV-sida

Claudia von Brömssen

Claudia von Brömssen
Jag är universitetslektor i statistik med intresse för miljöövervakningsfrågor.

Presentation

Som universitetslektor jobbar jag med forskning, undervisning och rådgivining inom statistik. Min forskning fokuserar på statistisk metodik för miljöövervakningsdata, främst analys av tidstrender. 

Sedan 2018 är jag föreståndare för centrum för statistik vid SLU. Mellan 2017 och 2023 var jag enhetschef för gruppen tillämpad statistik och matematik vid institutionen för energi och teknik.

Utöver det ingår det i min tjänst att ge råd och stöd till SLUs forskare som gör sina egna statistiska analyser. Huvuddelen av detta arbete har anknytning till generaliserade linjära och additiva mixed modeller, men även försöks- eller studiedesign. Verksamheten finansieras via centrum för statistik

Undervisning

Jag har undervisat statistik på olika nivåer och program inom SLU och vid universitetet i Linköping. Nu undervisar jag främst kurser för doktorander i andra ämnen än statistik. 

Forskning

Min forskning handlar om att visualisera och förstå mönster i miljöövervakningsdata med fokus på tidstrender. Jag använder främst datadrivna statistiska metoder för att inte begränsa analyserna genom att sätta orimliga antaganden. Mina senaste publikationer handlar om att även presentera tidstrender i ett rumslig perspektiv för att enklare förstå vilka faktorer som påverkar förändringar i tiden. 

Miljöanalys

Min forskning baseras på miljöövervakningsdata som är öppet tillgängligt. Målet är att skapa större nytta av den information som redan har samlats in genom att utveckla lämpliga statistiska metoder som kan användas för den typen av miljödata som samlas in i Sverige.  

Bakgrund

Jag är dr. fil. i statistik (2003, Linköpings universitet). Sedan 2007 är jag universitetslektor vid SLU och sedan 2023 docent i biometri. 2024 blev jag utsett som excellent lärare vid SLU.

Publikationer i urval

von Brömssen, C., Fölster J., Eklöf K., Temporal trend evaluation in monitoring programs with high spatial resolution and low temporal resolution using geographically weighted regression models, Environmental Monitoring and Assessment, 195, 2023. https://doi.org/10.1007/s10661-023-11172-2 

von Brömssen, C., Fölster J., Kyllmar K., Bieroza M., Modeling Complex Concentration-Discharge Relationships with Generalized Additive Models, Environmental Modeling and Assessment, 28, 2023. https://doi.org/10.1007/s10666-023-09915-z

von Brömssen, C., Betnér, S., Fölster, J., Eklöf, K., 2021. A toolbox for visualizing trends in large-scale environmental data. Environ. Model. Softw. 136, 104949. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2020.104949 

Eklöf K., von Brömssen C., Amvrosiadi N., Fölster J., Wallin M.B., Bishop K., Brownification on hold: What traditional analyses miss in extended surface water records, Water Research, 203, 2021. https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117544

von Brömssen, C., Röös, E., 2020. Why statistical testing and confidence intervals should not be used in comparative life cycle assessments based on Monte Carlo simulations. Int. J. Life Cycle Assess. https://doi.org/10.1007/s11367-020-01827-4 

von Brömssen C, Fölster J, Futter M, McEwan K. Statistical models for evaluating suspected artefacts in long-term environmental monitoring data. Environ Monit Assess (2018) 190: 558. https://doi.org/10.1007/s10661-018-6900-3

Grimvall Anders, Von Brömssen Claudia, Lindström Göran. Using process-based models to filter out natural variability in observed concentrations of nitrogen and phosphorus in river water . Environmental Monitoring And Assessment, 186 (8), pp.5135-5152. 2014. https://doi.org/10.1007/s10661-014-3765-y

Burauskaite-Harju A, Grimvall A and von Brömssen C. A test for network-wide trends in rainfall extremes. International Journal of Climatology, vol. 32 nr 1 86-9. 2012. https://doi.org/10.1002/joc.2263

Libiseller, C., Grimvall, A., 2002. Performance of partial Mann-Kendall tests for trend detection in the presence of covariates. Environmetrics 13, 71–84. https://doi.org/10.1002/env.507 

 

Länkar

www.miljostatistik.se


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Tillämpad statistik och matematik
Telefon: +4618671720
Postadress:
Inst för Energi och Teknik
Box 7032
75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala