CV-sida

Christopher Malefors

Christopher Malefors
Min forskning fokuserar på hur livsmedelssystemet kan bli mera hållbart genom minskning av matsvinn i storkök och restauranger samt i butiksled.

Presentation

Mitt fokus är främst på matsvinnsmätning och uppföljning samt analyser av åtgärder som kan kopplas till minskning av matsvinn inom storkök och restauranger. Forskningen rör även hur prognoser kan hjälpa butiker att optimera beställningsrutiner för att minska sitt svinn. 

Undervisning

Jag undervisar i kursen Matsvinn - dagens problem och framtida lösningar. Samt i kursen System- och livscykelanalys

Forskning

LOWINFOOD 2020-2025

AVARE - Värdeskapande i en resurseffektiv livsmedelskedja 2018-2021. Med fokus på hur livsmedelskedjan kan bli mer hållbart genom minskat matsvinn i restauranger och storkök.

Bakgrund

Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle.


Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4618671816
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: