CV-sida

Cecilia Ley

Cecilia Ley
Jag är veterinär patolog, forskare och lektor i veterinärmedicinsk patologi på SLU. Jag fascineras av ämnet patologi (läran om våra sjukdomar) och arbetar för att vi ska få ökad kunskap om sjukdomsutveckling och bakomliggande orsaker till sjukdom hos djur. Genom ökad kunskap är förhoppningen att vi bättre kan förebygga sjukdom, samt utveckla förbättrade diagnostiska metoder och behandlingsstrategier. Jag är också program-direktör för specialistutbildningen i veterinär patologi på SLU.

Presentation

Som veterinär patolog har jag ett stort intresse för sjukdomar hos djur men jag är speciellt intresserad av sjukdomar som drabbar sällskapsdjur. Som specialist i veterinär patologi har jag bred kompetens inom ämnet och kan bidra med expertis i många olika sammanhang. Jag undervisar veterinärstudenter och veterinärer i specialistträning och speciellt roligt tycker jag att det är när undervisning och forskning kan knytas samman, till exempel genom studenters examensarbeten. I mitt jobb på SLU ingår utöver forskning och undervisning att utföra diagnostisk vävnadsundersökning på biopsier från patienter vid Universitetsdjursjukhuet och Ambulatoriska kliniken på SLU.

Undervisning

Jag undervisar i kurserna Speciell patologi och Klinisk patologi. Undervisningen har framförallt involverat obuktionsverksamhet, endokrina sjukdomar, neuropatologi och histopatologi. Jag har varit kursledare i kursen Speciell patologi på Veterinärprogrammet under många år. Vidare är jag är mentor för veterinärer som deltar i specialistutbildning (residency) i patologi på BVF.

Forskning

Jag driver sedan flera år projekt om ledsjukdomen artos hos katt. Jag arbetar också i projekt som syftar till att öka kunskapen om bröstkorgsmissbildning hos Bengalkatt, vingelsjuka och diabetes hos katt, och är sedan 2022 engagerad i ett forskningsprojekt om hjärninflammation hos hund och människa. 

I min forskning om artros hos katt undersöks orsaker till sjukdomen, hur sjukdomen utvecklas samt hur diagnostiken av artros kan förbättras. Jag är främst intresserade av att se hur inflammation och metabola parametrar (såsom exempelvis kroppsfett och bentäthet) är kopplade till artros. I projektet ”Osteoartrit hos katt - morfologi, diagnostik och inverkan av fetma” undersöks om ökad mängd kroppsfett är en riskfaktor för artros och samband mellan ledbrosk-, ben- och meniskförändringar och inflammation kartläggs. I projektet "Mekanismer vid ledskadors uppkomst hos katt - från  helkroppsundersökning till molekylära förändringar", ligger fokus på samband mellan artros och benstimulerande substanser. I studierna används helkropps-undersökning med datortomografi kombinerat med olika typer av vävnadsundersökningar. 

I projektet "Genetisk bakgrund till plattbröst hos Bengalkatt" är målet att finna de ärftliga defekter i arvsmassan som leder till att bröstkorgen inte utvecklas normalt.

I samarbete med kollegor från Sverige, Tyskland och Österrike har jag pågående forskning om sjukdomen vingelsjuka hos katt. Vingelsjuka är en allvarlig infektionssjukdom som orsakar inflammation i hjärna och ryggmärg. I ett samarbetsprojekt med forskare från SLU, SVA, Uppsala universitet, Ludwig-Maximilians-Universität och Friedrich-Loefller Institut arbetar vi för att öka kunskapen om hjärninflammation hos hund och människa.

Projekt

 • 2023-2026 Virala encefaliter hos hund och människa i Sverige – identifiering av orsaker och sjukdomsmönster (Skriftställare Birgitta Carlssons fond, SLU) (projektledare)
 • 2017-2021 Mekanismer vid ledskadors uppkomst hos katt - från  helkroppsundersökning till molekylära förändringar (Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond, SLU) (projektledare)
 • 2016-2018  Genetisk bakgrund till plattbröst hos Bengalkatt (Agria och SKK Forskningsfond) (medsökande)
 • 2014-2016 Osteoartrit hos katt - morfologi, diagnostik och inverkan av fetma (Agria och SKK Forskningsfond) (projektledare)
 • 2015-2016  Osteoarthritis hos katt – ett inflammatoriskt tillstånd kopplat till fetma? (Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond, SLU) (projektledare) 
 • 2011-2013  Inflammatory mediators of equine osteoarthritis (The Swedish-Norwegian Foundation for Equine Research) (medsökande)

Bakgrund

Efter min veterinärexamen 1994 arbetade jag under några år som klinikveterinär i Sverige och utlandet (Storbritannien och Australien). 

2003 påbörjade jag en forskarutbildningstjänst på SLU i ämnet patologi, med inriktning på inflammationens betydelse för uppkomsten av ledskador vid artros hos häst och 2010 disputerade jag med avhandlingen ”Inflammatory Response in Equine Joints – Studies on Proinflammatory Cytokines in Diseased Joints and Chondrocyte Cultures”.  

Anställningshistorik efter disputation

 • 2016- Lektor i veterinärmedicisk patologi, SLU (tjänstledig sept 2021-aug 2022, juli 2017-dec 2017)
 • 2021-2022 Laboratorieveterinär (veterinär patolog), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala
 • 2017 Lektor i veterinärmedicisk patologi, Murdoch University, Perth, Australien
 • 2013-2016 Adjunkt i veterinär patologi, SLU
 • 2010-2013 Resident i veterinär patologi, SLU

Examina/kvalifikationer

 • Docent i veterinärmedicinsk patologi 2022
 • Diplomate ECVP 2013
 • Veterinärmedicine doktor 2010
 • Australian National Veterinary Exams 1997
 • Legitimerad veterinär 1994

Publikationer i urval

Matiasek et al. Mystery of fatal 'staggering disease' unravelled: novel rustrela virus causes severe meningoencephalomyelitis in domestic cats. Nat. Commun. 2023 Feb 4;14(1):624. doi: 10.1038/s41467-023-36204-w.

Ley C et al. Falciform fat:femur length ratio provides a novel method for objective postmortem estimation of total body fat in overweight and obese cats. J. Vet. Diagn. Invest. 2022 Jan 10; 1–9

Ley CJ et al. Computed tomography is superior to radiography for detection of feline elbow osteoarthritis. Res. Vet. Sci. 2021 Nov;140:6-17

Ley C et al. Acetabular margin changes in feline hip joints - Implications for radiologic diagnosis and development of osteoarthritis. Res. Vet. Sci. 2021 Jul;137:243-251

Strage EM et al. Homeostasis model assessment, serum insulin and their relation to body fat in cats. BMC Vet. Res. 2021 Jan 18;17(1):34

Blomqvist MA et al. Presence of CD3 + and CD79a + lymphocytes in the pituitary gland of dogs at post-mortem examination. J Comp. Pathol. 2020, Apr;176:116-121

Mellgren T et al. Guided bone tissue regeneration using a hollow calcium phosphate based implant in a critical size rabbit radius defect. Biomed. Mater. 2021;16:035018

Hedenqvist P et al. The effect of housing environment on bone healing in a critical radius defect in New Zealand White rabbits. PLoS One. 2020 May 21;15(5):e0233530

Trbakovic A et al. A new synthetic granular calcium phosphate compound induces new bone in a sinus lift rabbit model. J. Dent. 2018 Mar;70:31-39

Leijon A et al. Cartilage lesions in feline stifle joints – associations with articular mineralizations and implications for osteoarthritis. Res. Vet. Sci. 2017;114:186-193

Blomström AL, Ley C, Jacobson M. Astrovirus as a possible cause of congenital tremor type AII in piglets? Acta Vet. Scand. 2014;56:82

Löfgren M et al. Cell and matrix modulation in prenatal and postnatal equine growth cartilage, zones of Ranvier and articular cartilage. J. Anat. 2014;225(5):548-568

Svala E et al. Effects of interleukin-6 and interleukin-1 on expression of growth differentiation factor-5 and Wnt signaling pathway genes in equine chondrocytes. AJVR. 2014;75(2):132-140

Web-baserad populärvetenskaplig forskningspresentation

 • https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/publicerat/sport--och-sallskapsdjur/katt/metod-for-objektiv-hullbedomning-vid-obduktion-av-katt/
 • https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/publicerat/sport--och-sallskapsdjur/katt/vavnadsforandringar-i-knaleden-hos-katt/ 
 • https://www.slu.se/hoftledsartroskatt  
 • https://www.slu.se/hoftledsartroskatthttps://www.veterinarmagazinet.se/2021/09/dt-behovs-for-tidig-diagnos-av-hoftledsartros-hos-katt/

Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för patologi
Telefon: +4618671204
Postadress:
Patologi, Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: