CV-sida

Catarina Svensson

Catarina Svensson
Mitt huvudsakliga arbete består av att forska och undervisa i hälsovård för nötkreatur och att utveckla forskningen och undervisningen inom ämnesområdet.

Presentation

Jag inledde min forskarbana med studier om betesläppningskoccidios hos betande kalvar. Senare forskade jag om hur inhysning och skötsel påverkar kalvhälsa och hur uppfödningsfaktorer och energibalans påverkar kornas hälsa, fruktsamhet, mjölkproduktion och hållbarhet. Jag har även undersökt värdet av olika verktyg/markörer i sjukdomsövervakning. Metodik inom förebyggande hälsovård och djurhälsorådgivning ligger mig särskilt varmt om hjärtat.

I min nuvarande forskning studerar jag hur veterinären bör arbeta för att framgångsrikt bidra till att förebygga sjukdomar och minska antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen.

 

 

Forskning

  • Motiverande samtal som verktyg för minskad antibiotikaanvändning i animalieproduktionen
  • Veterinärers attityder till förebyggande djurhälsovård
  • Svenska mjölkbönders beslutsfattande, attityder och motiv till att arbeta förebyggande mot mastit hos mjölkkor för förbättrad djurvälfärd
  • Kan släckt kalk vara en hjälp att kontrollera kryptosporidios hos kalvar?

Bakgrund

Utbildning,examina
  • Veterinärexamen, SLU, Uppsala, 1988
  • Veterinärmedicine doktor i idisslarmedicin, SLU, 1994
  • Docent i idisslarmedicin, SLU, 1999
  • Professor i husdjurens produktionssjukdomar, SLU, 2002
  • Professor i hälsovård för nötkreatur, SLU, 2014

Publikationer i urval

Metodik i förebyggande djurhälsovård och djurhälsorådgivning

Svensson, C., Forsberg, L., Emanuelson, U., Reyher, K.K., Bard, A.M, Betnér, S., von Brömssen, C., Wickström, H. Dairy veterinarians’ skills in motivational interviewing are linked to client verbal behavior. Animal 2020, https://doi.org/:10.1017/S175173112000107X.

Svensson, C., Wickström, H., Emanuelson, U., Bard, A.M., Reyher, K.K., Forsberg, L. Training in Motivational Interviewing improves cattle veterinarians´ communication skills in veterinary herd health management. Vet. Rec. 2020, doi:10.1136/vr.105646.

Svensson, C., Emanuelson, U., Bard, A.M., Forsberg, L. Wickström, H., Reyher, K.K. Communication styles of Swedish veterinarians involved in dairy herd health management: A motivational Interviewing perspective. J. Dairy Sci. 2019, 102, 10173-10185. https://doi.org/: 10.3168/jds.2018-15731

Svensson, C., Lind, N., Reyher, K.K., Bard, A.M., Emanuelson, U. Trust, feasibility and priorities influence Swedish dairy farmers’ adherence and non-adherence to veterinary advice. J. Dairy Sci. 2019, 102, 10360-10368. https://doi.org:10.3168/jds.2019-16470

Svensson, C., Alvåsen, K., Eldh, A.C., Frössling, J., Lomander, H. Veterinary herd health management - experience among farmers and farm managers in Swedish dairy production. Prev. Vet. Med. 2018, 155, 45-52.  https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2018.04.012 

Svensson, C., Alvåsen, K., Frössling, J., Lomander, H. Vad hindrar mjölkproducenter att ta hjälp av veterinär i det förebyggande djurhälsoarbetet? Sveriges Veterinärförbund, Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, Veterinärkongressen, Uppsala, 2017, 174.

Lomander, H., Alvåsen, K., Frössling, J., Svensson, C. Engagemang, kontinuitet och kundanpassning – Vad mjölkproducenter efterfrågar hos sin veterinär. Preliminära resultat från en studie om attityder till förebyggande djurhälsorådgivning. Sveriges Veterinärförbund, Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, Veterinärkongressen, Uppsala, 2016. ISSN 1654-9848, 130.

Svensson, C. & Johansson, J. Att förändra kons vardag. Sveriges Veterinärförbund, Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, Veterinärkongressen, Uppsala 2012, 81-83.

Svensson, C., Hallén Sandgren, C., Carlsson, J., Svensson, T., Törnquist, M., de Verdier, K. Det behövs engagerade veterinärer i kalvstallet men hur får de tillträde? Svensk veterinärtidning, 2008, 12, 19-22.

Kalvhälsa

Björkman, C., von Brömssen, C., Troell, K., Svensson, C. Disinfection with hydrated lime may help manage cryptosporidiosis in calves. Vet Parasitol. 2018, 264, 58-63, https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2018.11.004

Torsein, M., Lindberg, A., Svensson, C., Jensen, S.K., Berg, C., Persson-Waller, K. α-Tocopherol and β-carotene in feed, colostrum, cow and calf serum in Swedish dairy herds with high and low calf mortality. Acta vet. Scand. 2018, 60:7, https://doi.org/10.1186/s13028-018-0361-0.

Torsein, M., Lindberg, A., Hallén-Sandgren, C., Grönlund, U., Svensson, C., Berg, C. Antimicrobial resistance in large Swedish dairy herds with high or low calf mortality risk. In Doherty, M (ed). 29th World Buiatrics Congr., Dublin 2016 – Congr proc., AR-037-003, p 130. Veterinary Ireland, Dublin, ISBN 978-1-5262-0432-5, www.wbc2016.org.

Torsein, M., Lindberg, A., Hallén Sandgren, C., Persson Waller, K., Törnquist, M., Svensson C. Risk factors for calf mortality in large Swedish dairy herds. Prev. Vet. Med. 2011, 99, 136-147.

Svensson, C. & Liberg, P. The effect of group size on health and growth rate of calves housed in pens with automatic milk feeders. Prev. Vet. Med. 2006, 73, 43-53.

Svensson, C., Linder, A., Olsson, S.-O. Mortality in Swedish dairy calves and replacement heifers. J. Dairy Sci. 2006, 89, 4769-4777.

Effekter av energibalans på hälsa, fruktsamhet och mjölkproduktion

Lomander, H., Svensson, C., Hallén Sandgren, C., Gustafsson, H., Frössling, J. Associations between decreased fertility and management factors, claw health and somatic cell count in Swedish dairy cows. J. Dairy Sci. 2013, 96, 6315-23.

Lomander, H., Gustafsson, H., Frössling, J., Ingvartsen, K.L., Svensson, C. Effect of supplemental feeding with glycerol or propylene glycol in early lactation on the fertility of Swedish dairy cows. Repr. Dom. Anim. 2012, 47, 988-994.

Lomander, H., Frössling, J., Ingvartsen, K.L., Gustafsson, H, Svensson, C. Supplemental feeding with glycerol or propylene glycol of dairy cows in early lactation – effects on metabolic status, body condition and milk yield. J. Dairy Sci. 2012, 95, 2397-2408. 

Verktyg i sjukdomsövervakning

Lomander, H., Gustafsson, H., Svensson, C., Ingvartsen, K.L., Frössling, J. Test accuracy of metabolic indicators in predicting decreased fertility in dairy cows. J. Dairy Sci. 2012, 95, 6831-7466.

Svensson, C. & Jensen, M.B. Identification of diseased calves by use of data from automatic milk feeders. J. Dairy Sci. 2007, 90, 994-997.

Svensson, C., Hultgren, J., Liberg, P. Evaluating the efficacy of serum haptoglobin concentration as an indicator of respiratory-tract disease in dairy calves. Vet. J. 2007, 174, 288-294.

Effekter av uppfödningsfaktorer på hälsa, fruktsamhet, produktion och hållbarhet

Hultgren, J., Svensson, C., Pehrsson, M. Rearing conditions and lifetime milk revenues in Swedish dairy cows. Livest. Sci. 2011, 137, 108-115.

Hultgren, J. & Svensson, C. Calving interval and lifetime costs of reproductive failure in dairy cows in relation to heifer rearing conditions in southwest Sweden. Repr. Dom. Anim. 2010, 45, 136-141

Hultgren, J. & Svensson, C. Lifetime risk and cost of clinical mastitis in dairy cows in relation to heifer rearing conditions in southwest Sweden. J. Dairy Sci. 2009, 92, 3274-3280.

Svensson, C. & Hultgren, J. Associations between housing, management, and morbidity during rearing and subsequent first-lactation milk production of dairy cows in southwest Sweden. J. Dairy Sci. 2008, 91, 1510-1518.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin
Telefon: +4618671391
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala