CV-sida

Camilla Björkman

Camilla Björkman

Presentation

Infektionsdiagnostik, serologi, nötkreatur, parasiter, Neospora, kryptosporidier,  infection diagnostics, serology, cattle, parasites, Neospora, Cryptosporidium                    

Forskning

Min forskning är i huvudsak inriktad på parasitinfektioner hos nötkreatur och rör framför allt diagnostik, epidemiologi och kontroll av encelliga parasiter såsom kryptosporidier (Cryptosporidium spp) och Neospora caninum.

Bakgrund

Filosofie kandidatexamen vid Uppsala Universitet, 1975. Filosofie doktorsexamen, Institutionen för idisslarmedicin, SLU,1989 Docent i biokemisk veterinärmedicin, SLU, 1996. 
Kryptosporidiers infektionsdynamik hos nötkreaturKryptosporidier i dikobesättningar – utgör de en smittkälla för människor? Kalk som desinfektion mot kryptosporidier. Förbättrad kryptosporidiediagnostik hos kalv ger bättre rådgivning. Ny metod för diagnosticering av smittsamt klöveksem

Publikationer i urval

Refereegranskade publikationer sedan 2007

1. Frössling J., Ohlson A., Björkman C., Håkansson N., Nöremark M. (2012) Application of network analysis parameters in risk-based surveillance - Examples based on cattle trade data and bovine infections in Sweden. Preventive Veterinary Medicine, 105, 202-208.

2. Malmsten, J., Jakubek, E.-B. & Björkman, C. (2011) Prevalence of antibodies against Toxoplasma gondii and Neospora caninum in moose (Alces alces) and roe deer (Capreolus capreolus) in Sweden. Veterinary Parasitology, 177, 275-280.

3. Rosander, A., Guss, B., Frykberg, L., Björkman, C., Näslund K. & Pringle, M. (2011) Identification of immunogenic proteins in Treponema phagedenis-like strain V1 from digital dermatitis lesions by phage display. Veterinary Microbiology, Veterinary Microbiology, 153, 315-22.

4. Björkman, C., Jakubek, E.-B., Arnemo J.M. & Malmsten, J. (2010) Seroprevalence of Neospora caninum in gray wolves in Scandinavia. Veterinary Parasitology, 173, 139–142.

5. Beaudeau, F., Björkman, C., Alenius, S. & Frössling, J. (2010) Spatial patterns of bovine corona virus and bovine respiratory syncytial virus in the Swedish beef cattle population. Acta Veterinaria Scandinavica, 52, 33.

6. Gozdik, K., Jakubek, E.B., Björkman, C. Bien J., Moskwa, B. & Cabaj, W. (2010) Seroprevalence of Neospora caninum in free living and farmed red deer (Cervus elaphus) in Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences. 13, 117-120.

7. Karlsson, A.-C., Alenius, S., Björkman, C., Persson, Y. & Englund, S. (2010) Investigation of Chlamydiaceae in semen and cauda epididymidis and seroprevalence of Chlamydophila abortus in breeding bulls. Acta Veterinaria Scandinavica, 52(2), 1-4.

8. Klevar, S. Norström, M., Tharaldsen, J., Clausen, T. & Björkman, C. (2010). The prevalence and spatial clustering of Neospora caninum in dairy herds in Norway. Veterinary Parasitology, 70 (1-2), 153-157.

9. Silverlås, C., de Verdier, K., Emanuelson, U., Mattsson, J.G. & Björkman, C. (2010) Cryptosporidium infection in herds with and without calf diarrhoeal problems. Parasitology Research, 107, 1735-1444.

10. Silverlås, C., Näslund, K., Björkman, C. & Mattsson, J.G. (2010) Molecular characterisation of Cryptosporidium isolates from Swedish dairy cattle in relation to age, diarrhoea and region. Veterinary Parasitology, 169 (3-4), 289-295.

11. Loobuyck, M., Frössling, J., Lindberg, A & Björkman, C. (2009) Seroprevalence and spatial distribution of Neospora caninum in a population of beef cattle. Preventive Veterinary Medicine, 92, 116-122.

12. Silverlås, C., Björkman, C. & Egenvall, A. (2009) Systematic review and meta-analyses of the effects of halofuginone against calf cryptosporidiosis. Preventive Veterinary Medicine, 91, 73-84.

13. Silverlås, C., Emanuelson, U., de Verdier, K. & Björkman, C. (2009) Prevalence and associated management factors of Cryptosporidium shedding in 50 Swedish dairy herds. Preventive Veterinary Medicine, 90, 242-253.

14. Williams, D.J.L., Hartley, C.S., Björkman, C. & Trees, A.J. (2009) Endogenous and exogenous transplacental transmission of Neospora caninum - how the route of transmission impacts on epidemiology and control of disease. Parasitology, 136, 1895-1900.

15. Duong, M.C., Alenius, S., Houng, L.T.T. & Björkman, C. (2008) Prevalences of Neospora caninum and bovine viral diarrhoea virus in dairy cows in southern Vietnam. Veterinary Journal, 175, 390-394.

16. Frössling, J., Nødtvedt, A., Lindberg, A. & Björkman, C. (2008) Spatial analysis of Neospora caninum distribution in dairy cattle from Sweden. Geospatial Health, 3, 39-45.

17. Godin, A-C., Björkman, C., Englund, S., Johansson, K-E., Niskanen, R. & Alenius, S. (2008) Investigation of Chlamydophila spp. in dairy cows with reproductive disorders. Acta Veterinaria Scandinavica, 50, 1-6

18. Mattsson, J.G., Insulander, M., Lebbad, M., Björkman, C. & Svenungsson, B. (2008) Molecular typing of Cryptosporidium parvum associated with a diarrhoea outbreak identifies two sources of exposure. Epidemiology and Infection, 136, 1147-1152.

19. Chanlun, A., Emanuelson, U., Frössling, J., Aiumlamai, S. & Björkman, C. (2007) A longitudinal study of seroprevalence and seroconversion of Neospora caninum infection dairy cattle in northeast Thailand. Veterinary Parasitology, 146, 242-248.

20. Klevar, S., Kulberg, S., Boysen, P., Storset, A.S., Moldal, T., Björkman, C. & Olsen, I. (2007) Natural killer cells act as early responders in an experimental infection with Neospora caninum in calves. International Journal for Parasitology, 37, 329-339.

21. Williams, D.J.L., Guy, C.S., Smith, R.F., Ellis, J., Björkman, C., Reichel, M.P. & Trees, A.J. (2007) Immunization of cattle with live tachyzoites of Neospora caninum confers protection against fetal death. Infection and Immunity, 75, 1343-1348.


Kontaktinformation

Professor emerita vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala