CV-sida

Annika Djurle

AgrD, universitetslektor i växtpatologi.

Presentation

Mitt huvudintresse inom växtpatologi ligger inom epidemiologi;  hur växtpatogener sprids och hur och varför sjukdomar utvecklas i odlade växter. Utvecklingen av sjukdom beror av egenskaper både hos patogenen som orsakar sjukdomen och hos dess värdväxt samt på faktorer i miljön, framförallt vädret och hur själva odlingen går till. Sjukdomars biologi och egenskaper hos populationer av växtpatogena svampar ligger också inom mitt intresseområde. Jag har dessutom ett stort engagemang inom undervisning i växtpatologi på grundläggande och avancerad nivå. 

Vänster: Svartprickssjuka i vete. Höger: Bönfläcksjuka i åkerbönor orsakad av Ascochyta fabae. Foto: Annika Djurle.

Projekt:

  • Utveckling av en selektionsmetod för resistens mot vetets bladfläcksjuka vid CIMMYT och analys av populationsstrukturen hos Pyrenophora tritici-repentis i Mexico (Sida/Formas)
  • Kartläggning av resistens mot svartpricksjuka i vete och interaktioner med odlingsmiljön (SLF)
  • Svampsamhällen i vete
  • Fusarium-arter och mykotoxiner i vete

Andra intressen: Ramularia bladfläck i korn, sjukdomar i åkerbönor, effekter på sjukdomar i samband med globala och klimatmässiga förändringar, bladfläcksjukdomar i vete, rost i stråsäd.

Konidier av Mycosphaerella graminicola från agarkultur. Foto: Annika Djurle


Kontaktinformation