CV-sida

Annika Bergström

Annika Bergström
Lektor i smådjurskirurgi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, SLU

Presentation

Diplomerad ECVS (smådjurskirurgi) 2009
Disputerad i kirurgi (smådjur) 2009
Arbetar halvtid vid Kliniska Vetenskaper och halvtid vid Universitetsdjursjukhusets smådjursavdelning

Undervisning

Undervisar inom området smådjurskirurgi för veterinärstudenter, årskurs fyra och fem.

Undervisar och handleder veterinärer i ämnet smådjurskirurgi

Forskning

Forskar främst kring frågor som rör komplikationer kring kirurgi och för ökad kunskap om prognos och behandling av vissa ortopediska sjukdomar exempelvis armbågsledsdysplasi hos hund.

 


Kontaktinformation
Universitetslektor, adjungerad vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjurskirurgi
Telefon: 018-672680
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala