CV-sida

Annika Bergström

Lektor i smådjurskirurgi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, SLU

Presentation

Diplomerad ECVS (smådjurskirurgi) 2009
Disputerad i kirurgi (smådjur) 2009
Arbetar halvtid vid Kliniska Vetenskaper och halvtid vid Universitetsdjursjukhusets smådjursavdelning

Undervisning

Undervisar inom området smådjurskirurgi för veterinärstudenter, årskurs fyra och fem.

Undervisar och handleder veterinärer i ämnet smådjurskirurgi

Forskning

Forskar främst kring frågor som rör komplikationer kring kirurgi och för ökad kunskap om prognos och behandling av vissa ortopediska sjukdomar exempelvis armbågsledsdysplasi hos hund.

 


Kontaktinformation