CV-sida

Anne-Marie Dalin

Anne-Marie Dalin

Presentation

Jag är veterinär och professor i husdjursreproduktion vid avdelningen för reproduktion. Jag undervisar studenter inom olika program på fakulteten (veterinär, Master husdjurvetenskap- och hippolog) om reproduktion hos svin och häst samt bedriver forskning inom dessa ämnesområde och reproduktion hos älg, både hondjur och handjur. Jag är specialist inom husdjursreproduktion på europeisk nivå (Dipl. ECAR). För närvarande arbetar jag halvtid som vicedekanus vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap med ansvar för utbildningsfrågor.

Forskning

Pågående projekt inom älgreproduktion

  • "Påverkas älgarnas reproduktion av förändringar inom miljö och klimat" (FOMA-medel).
  • "Älgreproduktion - fysiologi, beteende och sjukdomars påverkan" (medel från Naturvårdsverket).
  • "Studier över älgkalvars överlevnad på Öland" (medel från Naturvårdsverket och Jägarförbundet)

Projekt om reproduktion hos vildsvin (nystartat)

  • "Undersökning av reproduktionsorgan hos svenska vildsvin - en pilotstudie" (medel från Jägarförbundet)

Bakgrund

Veterinärexamen 1978, SLU; disputerade 1987, SLU; docent 1996, SLU.

Anställningar vid SLU: Inst. för obstetrik och gynekologi: universitetsadjunkt 1981 - 2000; universitetslektor 2000-2007; Inst för kliniska vetenskaper, avd reproduktion: professor (befordrad) sedan 2007.

Övrigt: studierektor vid institutionen 1997 - 1998 samt 2004-2006; ledamot av fakultetsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, 2007-2009, 2010-2012, 2013 -. Ledamot i SLU:s grundutbildningsråd (GUR) sedan 2010; i UDS-nämnden sedan 2010, i styrelser för centrumbildningarna CRU och CVF; i Stiftelsen Svensk Svinforskning:s styrelse.

Publikationer i urval

  • 87 refereegranskade artiklar i internationella, vetenskapliga tidskrifter
  • 65 refereegranskade "abstracts", internationella konferenser
  • 66 övriga publikationer

Utvalda publikationer (från 2005)

Sukjumlong, S, A-M Dalin, L. Sahlin, and E. Persson, , 2005. Immunohistochemical studies on the progesterone receptor (PR) in the sow uterus during the oestrous cycle and in inseminated sows at oestrus and early pregnancy. Reproduction, 129, 349-359.

Strand,E., L. Treiberg-Berndtsson, and A-M Dalin, 2006. A follow-up on the EAV result (serology and PCR) in stallion used for artifical insemination in Sweden. Anim. Rep. Sci., 94, 104-106.

Jiwakanon, J, E. Persson, and A-M Dalin, 2006. The endometrium of anoestrous female pigs: studies on infiltration by cells of the immune system. Reprod. Dom. Anim., 41, 191 – 195.

Jiwakanon, J., E. Persson, and A.-M. Dalin, 2006. The influence of pre- and postovulatory insemination and early pregnancy on the infiltration by cells of the immune system in the sow oviduct. Reprod. Dom. Anim., 41, 1-12.

Engblom, L., N. Lundeheim, A.-M. Dalin, and K. Andersson, 2006: Sow removal in Swedish commercial herds. Livstock Science 106, 76-86.

Hedberg, Y., A-M Dalin, M. Santesson, and H. Kindahl, 2006: A preliminary study on the induction of dioestrous ovulation in the mare – a possible method for inducing prolongation luteal phase. Acta vet. Scand., 48:12; doi: 10.1186/1751-0147-48-12

Hedberg, Y., A.-M. Dalin, M. Forsberg, N. Lundeheim, B. Hoffmann, C. Ludwig, and H. Kindahl, 2007: Effect of ACTH (tetracosactide) on steroid hormone levels in the mare –

Part A: Effect in intact normal mares and mares with possible estrous related behavioral abnormalities. Anim Rep. Sci. 100, 73 - 91.

Engblom, L., L. Eliasson-Selling, N. Lundeheim, K. Belák, K. Andersson, A-M Dalin, 2008. Post mortem findings in sows and gilts euthanized or found dead in a large Swedish herd. Acta Vet. Scand., 50:25; doi:10.1186/1751-0147-50-25.

Einarsson, S, A-M Dalin and N Lundeheim; 2009. Sperm production and sperm morphology of Swedish Warmblood stallions. Reprod. Dom. Anim. 44, 33 – 36.

Morrell, JM, A-M Dalin and Rodriguez-Martinez, H., 2009. Comparison of density gradient and single layer centrifugation of stallion semen: yield, motility and survival. Equine Vet J, 41, 53 – 58.

Sukjumlong, S., E Persson, A-M Dalin, V Janson, and L Sahlin, 2009. Messenger RNA levels of oestrogen receptors α and β and progesterone receptors in the cyclic and inseminated/early pregnant sow uterus. Anim. Rep. Sci., 112, 215 – 228.

Morrell. JM, A Johannisson, A-M Dalin, H Rodriguez-Martinez (2009) Single-layer centrifugation with Androcoll-E can be scaled up to allow large volumes of stallion ejaculate to be pressed easily, Theriogenology, 72, 879-884.

Hedberg Alm Y., Sukjumlong, S., Kindahl, H., Dalin. A-M. ( 2009): Steriod hormone receptors ERα and PR characterised by immunohistochemistry in the mare adrenal gland,. Acta vet scand51:31 doi:10.1186/1751-0147-51-31.

Jiwakanon. J, M Berg, E Persson, C Fossum and A-M Dalin (2010) Cytokine expression in the gilt oviduct: Effects of seminal plasma, spermatozoa and extender after insemination. . Ani. Rep Sci., 119, 244 – 257.

Jiwakanon, J, E Persson, M Berg and A-M Dalin (2011) Influence of seminal plasma, spermatozoa and semen extender on cytokine expression in the porcine endometrium after insemination; Ani Rep Sci, 123, 210-220.

Jiwakanon, J, and A-M Dalin. (2012) Short communication: concentration of TGF-β1, IL-10 and IL-6 in boar seminal plasma and TGF-β1 in different fractions of ejaculates. Anim Rep Sci, 131, 194-198.

Morrell, JM, J Pihl, A-M Dalin, and A Johannisson, A (2012): Restoration of seminal plasma to stallion spermatozoa selected by colloid centrifugation increases sperm progressive motility but is detrimental to chromatin integrity, Theriogenology, 78, 345-352.

Lindahl, J, A-M Dalin, G Stuhtman and JM Morrell (2012). Stallion spermatozoa selected by single layer centrifugation are capable of fertilization after storage for up to 96h at 6⁰C prior to artificial insemination. Acta vet scand, Epub, Jul 12:54


Kontaktinformation

Professor emerita vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala