CV-sida

Anna Maria Johansson

Anna Maria Johansson
Docent i populationsgenetik

Presentation

Jag är mest intresserad av populationsgenetik, men jag tycker att all genetik är intressant. Jag jobbar med forskningsprojekt om flera olika djurslag.

Undervisning

Jag undervisar främst om populationsgenetik och om fåravel.

Jag är studierektor för grundutbildning vid min institution.

Forskning

Genetisk variation

Jag är inblandad i flera olika forskningsprojekt som handlar om genetisk variation, inavel och populationsstruktur i svenska raser av höns, får, kor, getter och grisar. 

 

Egenskaper hos lantbruksdjur

Jag har ett pågående projekt om en translokation som orsakar fertilitetsproblem hos kor.

Jag har jobbat med ett projekt som finansierades av Stiftelsen svensk fårforskning. Projektet undersökte vilka faktorer som påverkar skinnskador hos olika fårraser, både nappaskinn och pälsskinn. Jag hoppas att i framtiden få möjlighet att fortsätta att undersöka skinnkvalitet hos får.

Hos får forskar jag även om ullfärg och planerar att undersöka även andra ullegenskaper framöver.

Jag har handlett examensarbeten om gener som påverkar mjölkegenskaper och sjukdomsresistens hos getter.

Jag har varit inblandad i ett projekt om benstyrka hos värphöns. 

 

Bakgrund

  • Fil mag huvudämne Biologi, Lunds universitet, 2002
  • Fil Dr i Genetik, Lunds universitet, 2007
  • Postdok vid Institutionen för husdjursgenetik  2007-2011
  • Studierektor vid Institutionen för husdjursgenetik 2012-2013
  • Forskare vid Institutionen för husdjursgenetik 2013-
  • Docent i populationsgenetik 2015

Publikationer i urval

Harish A, Lopes Pinto FA, Eriksson S, Johansson AM. 2024. Genetic diversity and recent ancestry based on whole-genome sequencing of endangered Swedish cattle breeds. BMC Genomics 25, 89 (2024). https://doi.org/10.1186/s12864-024-09959-9

Eriksson S, Strandberg E, Johansson AM. 2023. Changes in genomic inbreeding and diversity over half a century in Swedish Red and Swedish Holstein dairy cattle. Journal of Animal Breeding and Genetics 140 (3), 295-303. https://doi.org/10.1111/jbg.12758

Johansson M, Lundh Å, Johansson AM. 2023. Relation between αs1-casein, genotype and quality traits of milk from Swedish dairy goats. Journal of Dairy Sciences 106 (8): 5582-5592. https://doi.org/10.3168/jds.2022-22857

Rochus CM, Jonas E, Johansson AM. 2020. Population structure of five native sheep breeds of Sweden estimated with high density SNP genotypes. BMC Genetics 21:27. https://doi.org/10.1186/s12863-020-0827-8 

Upadhyay M, Eriksson S, Mikko S, Strandberg E, Stålhammar H, Groenen MAM,  Crooijmans RPMA, Andersson G, Johansson AM. 2019. Genomic relatedness and diversity of Swedish native cattle breeds. Genetics Selection Evolution 51:56. doi:10.1186/s12711-019-0496-0 

Johansson AM, Pettersson ME, Siegel PB, Carlborg Ö. 2010. Genome-wide effects of long-term divergent selection. PLoS Genetics 6(11): e1001188. doi: 10.1371/journal.pgen.1001188


Publikationslista: