CV-sida

Anna Maria Johansson

Anna Maria Johansson
Docent i populationsgenetik

Presentation

Jag är mest intresserad av populationsgenetik och genkartering, men jag tycker att all genetik är intressant. Jag jobbar med forskningsprojekt om flera olika djurslag.

Undervisning

Jag undervisar främst om populationsgenetik och om fåravel.

Forskning

Mina egna forskningsprojekt handlar om genetisk variation och populationsstruktur i svenska raser av höns och får. Hos får undersöker jag också pälsfärg och fertilitet. Jag är även inblandad i projekt om benstyrka hos värphöns och om inavel och selektion hos mjölkkor. 

Skinnskador hos får

Jag jobbar med ett projekt som finansieras av Stiftelsen svensk fårforskning. Projektet undersöker vilka faktorer som påverkar skinnskador hos olika fårraser, både nappaskinn och pälsskinn.

 

Bakgrund

  • Fil mag huvudämne Biologi, Lunds universitet, 2002
  • Fil Dr i Genetik, Lunds universitet, 2007
  • Postdok vid Institutionen för husdjursgenetik  2007-2011
  • Studierektor vid Institutionen för husdjursgenetik 2012-2013
  • Forskare vid Institutionen för husdjursgenetik 2013-
  • Docent i populationsgenetik 2015

Publikationer i urval

Rochus CM, Johansson AM. 2017. Estimation of genetic diversity in Gute sheep: pedigree and microsatellite analyses of an ancient Swedish breed. Hereditas 154:4

Mao X, Johansson AM, Sahana G, Guldbrandtsen B, De Koning DJ. (2016) Imputation of markers on the bovine X chromosome. J Dairy Sci 99(9):7313-8.

Mukiibi R, Rochus CM, AnderssonG, Johansson AM. (2015) The use of endogenous retroviruses as markers to describe the genetic relationships among local Swedish sheep breeds. Animal Genetics 46(2):220-223

Johansson AM and Nelson RM (2015) Characterization of genetic diversity and gene mapping in two Swedish local chicken breeds. Front. Genet. 6:44

Johansson AM, Pettersson ME, Siegel PB, Carlborg Ö. 2010. Genome-wide effects of long-term divergent selection. PLoS Genetics 6(11): e1001188


Publikationslista: