CV-sida

Adan L. Martinez Cruz

Adan Martinez Cruz
Jag fokuserar på icke-marknadsvärdering ansökningar, men du kommer att se att mina publikationer nå ett bredare spektrum av ämnen-konsekvensbedömning av icke-linjära variabler, expertutveckling, energieffektivitet, Marina bevarandeprogram, transportpolitik, ojämlikhet och fattigdom. Så, tveka inte att kontakta mig för att diskutera potentiella forskningsämnen som inte strikt faller inom icke-marknadsvärderings sfären. Jag tycker om och söker efter flera och tvärvetenskapliga projekt.

Presentation

Jag är en empirisk ekonom som främst fokuserar på tillämpningar och innovationer av icke-marknadvärderingstekniker. Min utbildning är som en jordbruks-och resurs ekonom av University of Maryland, College Park. Efter avslutad doktorsexamen tillbringade jag tre år som postdok i ETH-Zürichs Institutionen för ekonomi. Och innan jag började på SLU: s Institutionen för skogsekonomi, tillbringade jag två år som biträdande professor i CIDE-RC: s Institutionen för ekonomi.

Undervisning

Jag har varit en lärande facilitator av flera ämnen, men om jag får välja mina favorit sådana, jag tycker om att underlätta inlärning av statistik, och icke-marknadsvärdering. Du kan se en lista över de kurser jag har täckt genom åren i PDF-versionen av mitt CV.

Publikationer i urval

Avila-Forcada, S., A.L. Martinez-Cruz, R. Rodriguez-Ramirez, and E. Sanjurjo-Rivera (2019), “Transitioning to non-fishery livelihoods: The case of PACE-Vaquita,” Ocean and Coastal Management, https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.104984.

Alberini, A., M. Bareit, M. Filippini, and A.L. Martinez-Cruz (2018), “The impact of emissions-based taxes on the retirement of used and inefficient vehicles: The case of Switzerland,” Journal of Environmental Economics and Management 88: 234-258.

Filippini, M., W. Greene, N. Kumar, and A.L. Martinez-Cruz (2018), “A note on the different interpretation of the correlation parameters in the Bivariate Probit and the Recursive Bivariate Probit,”, Economics Letters 167: 104-107.

Guignet, D., and A.L. Martinez-Cruz (2018), “The impact of underground petroleum releases on homeowner’s decision to sell: A difference-in-difference approach,” Regional Science and Urban Economics 69: 11-24.

Filippini, M., W. Greene, and A.L. Martinez-Cruz (2017), “Recreational value of winter outdoor recreation in the Swiss Alps: The case of Val Bedretto,” Environmental and Resource Economics, doi: 10.1007/s10640-017-0181-0.

Martinez-Cruz, A.L., S. Guerrero-Escobar, and M. Juarez-Torres (2017), “Assessing impacts from climate change on local social-ecological systems in contexts where information is lacking: An expert elicitation in the Bolivian Altiplano,” Ecological Economics 137: 70-82.

Länkar

https://www.researchgate.net/profile/Adan_Martinez-Cruz


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för skogsekonomi
Telefon: +46761350713
Postadress:
Inst för skogsekonomi
90183 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå