Klimatneutralt universitet 2027

Senast ändrad: 06 februari 2024

Sedan SLU:s ledning beslutade om visionen att bli ett klimatneutralt universitet har det hänt mycket, både på SLU och i världen inom klimatområdet. I en artikelserie berättar vi om vad som händer hos oss.

– Vad klimatneutralitet betyder och hur en organisation når dit diskuteras världen över. Det viktigaste är att arbeta konkret och aktivt med att minska den negativa påverkan på klimatet och öka de positiva effekterna, säger Johanna Sennmark, miljöchef vid SLU. För oss betyder klimatneutralitet att nettoutsläppet är noll, eller ännu hellre lägre än så. Vi arbetar främst med att försöka minska SLU:s utsläpp, framförallt utsläpp av fossilt ursprung, men vi tittar också på möjligheterna att binda in mer kol i till exempel SLU:s egna skogar och marker.

Johanna menar att vi på SLU har skaffat mer och mer erfarenhet om vad som är svårt och vad som är lätt att hantera i klimatkrisens spår i vår egen organisation. Samtidigt är vi en forskande och utbildande verksamhet inom just naturresurser och vi bidrar på många sätt genom vår verksamhet till att världen ska bli bättre.

– SLU antog visionen om klimatneutralitet 2017, då var vi ganska ensamma om denna, men nu har många andra lärosäten gjort liknade uttalande och Lärosätenas Klimatnätverk har startats. Nätverket finansierat av Formas och Vinnova och SLU har en ledande roll, berättar Johanna Sennmark.

Johanna konstaterar också att värmerekorden duggar tätt i nyhetsflödet och nyligen blev det klart att 2023 blev planetens varmaste år sedan mätningarna började, enligt IPPC, The Intergovernmental Panel on Climate Change. Forskningsunderlaget är digert och visar tydligt vart vi är på väg klimatmässigt.

Miljöenheten arbetar sex personer, de samarbetar med alla verksamheter inom SLU. Just nu är fokus på sex fokusområden ska hjälpa oss mot klimatneutralitet. Det handlar om el, fjärrvärme och kyla, drift av fordon, upphandling av varor och tjänster, tjänsteresor samt klimatkompensation.

Har SLU en bra bild över vilka utsläpp vi står för?

– Vi har en bra övergripande bild som är betydligt bättre än när visionen beslutades, men den är långt ifrån komplett säger Karin Bäckman, miljökoordinator. Vi har hittills inte lyckats mäta eller beräkna utsläppen från en del av våra inköp, bland annat laboratorieutrustning, instrument och tjänster, men vi försöker så långt som möjligt ställa krav i upphandlingar på att leverantörer ska kunna ange utsläpp av CO2eq, koldioxidevivalent (ett mått påväxthusgaser) för de produkter och tjänster SLU köper.

Text: Vanja Sandgren

Till Vårt SLU

Fakta:

Sex fokusområden

  1. All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.
  2. All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.
  3. Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas icke-fossilt bränsle.
  4. Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet.
  5. Utsläppen från SLU:s tjänsteresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan.
  6. SLU avser att klimatkompensera för de klimatpåverkande utsläpp som man inte kan åtgärda eller ta bort. Hur klimatkompensationen ska göras ska utredas.