Bioblitzen Biodiversity Campus Challenge

Senast ändrad: 26 september 2023
Medarbetare letar vattendjur vid dammen på Ultuna, foto.

SLU kom på andra plats i tävlingen mellan 17 europeiska universitet!

Den 22 maj till den 30 juni i år uppmanades medarbetare och deras vänner på 17 europeiska lantbruks- och livsvetenskapsuniversitet i 13 länder i Europa att rapportera så många olika arter som möjligt på sina campus. Rapporteringen gjordes i SLU Artadatabankens Artportal.

SLU rapporterade 1845 unika arter, totalt 6587 arter. University of Hohenheim i Stuttgart, Tyskland, tog hem första platsen med 2088 arter och KU, Leuven, Belgien, kom på tredje plats med 1488 arter.

Klicka dig vidare för att se hur det gick för SLU:s olika campusområden.

Läs om när en grupp SLU-are gick ut med håvar, hinkar och vadarstövlar för att undersöka vilka arter som lever i dammarna på campus Uppsala och i Fyrisån. På bilden ovan syns Karin Almlöf som hittade flera stora vattenväxter (makrofyter) i dammen vid Ullbo. Foto: Ulrika Jansson Klintberg.

Åter till Vårt SLU