Koll på vattenlevande organismer

Senast ändrad: 02 januari 2024
Medabetare letar vattendjur, foto.

Vinner SLU bioblitzen Biodiversity Campus Challenge? Med alla våra campus finns det ju goda förutsättningar i alla fall. En promenad bland några av vattensamlingarna på SLU Campus Uppsala gav utdelning. Proffsen på sötvattensorganismer fyllde både på ett gäng antal inrapporterade arter i årets utmaning och sin egen kunskap.

I vattnet finns många organismer, både stora och små. Pyttesmå till och med. En varm junidag gick ett gäng SLU-are ut med håvar, hinkar och vadarstövlar för att undersöka vilka arter som lever i dammarna på campus Uppsala och i Fyrisån.

Med enkla hjälpmedel, olika typer av håvar, går det att ta ett första steg mot en inblick i vilka vattenlevande organismer som finns.

– Vi bestämde oss för att undersöka vilka vattenväxter vi kunde hitta i dammarna, bottenfauna, växt- och djurplankton och påväxtalger, berättar Putte Olsson som är miljöanalysassistent på ett av miljöanalyslaboratorierna vid institutionen för vatten och miljö.

– Det var ju ingen vanlig provtagning med regelrätta metoder som vi använder när vi tar prover för miljöövervakningen, fyller forskningsingenjören Karin Almlöf i. För miljöövervakningen är det viktigt att provtagningen är replikerbar, vilket ju inte är ett krav för utmaningen. Nu gick vi bara in för att samla in så många arter som möjligt.

Det här fanns i vattnet på Campus Uppsala

Några av de organismer som gruppen hittade, gick att artbestämma på plats, som vattenväxterna och snäckan Lymnaea Stagnalis. Andra organismer som gruppen letade efter var så små, att det behövdes ytterligare ett steg för att artbestämma dem genom undersökning i mikroskop.

– Den minsta organismen vi hittade var en kiselalg och den största som individ var Typha latifolia som kan bli två meter hög, berättar Karin. Som förväntat hittade vi inte så mycket i den anlagda dammen vid MVM-huset, men i Fyrisån som ju är en naturlig biotop, hittade vi desto mer. Det roligaste fyndet var kransalgen Chara globularis i dammen nordväst om Arrheniusplan. Kransalgen förknippar jag annars mest med en naturlig biotop som en sjö.

Bioblitz som ögonöppnare

Genom en bioblitz får vi chansen att öppna ögonen för biologisk mångfald runtomkring oss och chansen att uppleva vad det innebär. Den finns överallt, på universitetsområdet, i stan likväl som i en skogstjärn.

– Det är inte ofta vi är ute och provtar så här många tillsammans, säger Putte. Det är ju kul och man lär sig alltid något nytt, särskilt när man får provta med någon man inte brukar göra det med och ta del av andras erfarenheter och kunskap.

Bioblitz är utmaningen där universitet som är med i föreningen ”Association for European Life Science Universities” tävlar om vilket som har flest antal levande arter på sina campus mellan 22 maj och 30 juni. SLU rapporterade in sina arter via Artportalen.se, som också koordinerat utmaningen. Där går det också att se resultatet.

Text och foto: Ulrika Jansson Klintberg

Åter till Vårt SLU