Fakultetskansli VH-fak

Senast ändrad: 22 juli 2020

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder och utskott är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

Kontaktuppgifter till kansliet

 Caroline Carlström
Fakultetsdirektör
caroline.carlstrom@slu.se
018-67 25 14


Inger Alderborn. Foto.

Inger Alderborn
Fakultetsekonom
inger.alderborn@slu.se
018-67 22 85Jimmy Karlsson
Ekonom
jimmy.karlsson@slu.se
018-67 16 38


Olle Håstad
Forskningssekreterare
olle.hastad@slu.se
018-67 26 95Ola Thomson
Forskningssekreterare
ola.thomsson@slu.se
018-67 23 40
Åsa Formo

Fundraiser
asa.formo@slu.se
018-67 25 70

Helene Gustafsson
Handläggare
helene.gustafsson@slu.se
018-67 23 29


Karin Camp
Utbildningsledare
karin.camp@slu.se
018-67 26 65Inger Knutell
Fakultetshandläggare
inger.knutell@slu.se
018-67 11 58Sofia Webering Ekberg. Foto.

Sofia Webering Ekberg
Utbildningshandläggare
sofia.webering.ekberg@slu.se
018-67 12 89 
Stina Kling Olsson

Utbildningshandläggare
stina.kling.olsson@slu.se
018-67 16 85


Elin Jansson
Utbildningshandläggare
elin.jansson@slu.se
018-67 25 52Kristina Jungnelius
Fakultetshandläggare
kristina.jungnelius@slu.se
018-67 16 87


Fredrik Granberg
Fakultetshandläggare forskarutbildning
fredrik.granberg@slu.se
018-672786Malin Ekström
Jämställdhets- och likavillkorshandläggare
malin.ekstrom@slu.se
018-67 10 15


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00