Avdelningen för lärande och digitalisering

Senast ändrad: 04 februari 2019

Avdelningen för lärande och digitalisering ansvarar för den pedagogiska utvecklingen inom universitetet och det digitala stödet till utbildningarna. Avdelningen består av två enheter, enheten för pedagogisk utveckling samt enheten för utbildningssystem och -media.

Enheten för pedagogisk utveckling (EPU)

EPU arbetar tillsammans med fakulteter, institutioner och undervisande personal för att främja den högskolepedagogiska utvecklingen vid SLU.

Enheten utgör en strategisk resurs och en expertfunktion inom pedagogik, inklusive IT-pedagogik, och har ansvaret för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen inom SLU.

Kontakt

Cecilia Almlöv, enhetschef.
Cecilia.almlov@slu.se, 018-67 10 92.
epu@slu.se

Länkar

Gå till EPU >>

Enheten för utbildningssystem och -media

Enheten för utbildningssystem och -media ansvarar för SLU:s utbildningssystem och studentwebb samt producerar media som stöd till undervisningen vid universitetet (Utbildningsmedia).

Inom enheten jobbar projektledare, systemförvaltare, mediautvecklare och en kommunikatör.

Kontakt

Helen Alstergren, enhetschef. Helen.Alstergren@slu.se, 018-67 3008

Länkar

Gå till Utbildningsmedia >>

Gå till utbildningssystem >>

Sidansvarig: ld-webb@slu.se