Rektors ledningsråd

Senast ändrad: 16 maj 2024

Ledningsrådet har till uppgift att verka för kvalitet, relevans och samverkan i forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys vid SLU.

I ledningsrådet ingår 

 • rektor
 • prorektor
 • vicerektorerna
 • de fyra dekanerna
 • universitetsdirektören
 • en ledamot som utses av Sluss.

Kommunikationschefen är adjungerad till rådet.

Vårterminen 2024 sammanträder ledningsrådet dessa datum:

 • Tisdag 16 januari

 • Tisdag 30 januari

 • Onsdag 14 februari

 • Tisdag 27 februari

 • Tisdag 12 mars

 • Tisdag 26 mars

 • Tisdag 9 april

 • Måndag 22 april

 • Tisdag 7 maj

 • Tisdag 21 maj

 • Tisdag 4 juni

 • Tisdag 18 juni


Kontaktinformation

Använd funktionsadressen LR-sekr@slu.se för att komma i kontakt med sekreterarna för rektors ledningsråd.